Gesuchter Begriff hart hat 50 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
hart (a) [Muskel] hård (a) [Muskel]
hart (a) [Süßwasser] spänd (a) [Süßwasser]
hart (a) [schwierig] hård (a) [schwierig]
hart (a) [groß] hård (a) [groß]
hart (a) [Wasser] hård (a) [Wasser]
DE Deutsch SV Schwedisch
hart (a) [Voraussetzung] hård (a) [Voraussetzung]
hart (a) [Süßwasser] hård (a) [Süßwasser]
hart (a) [Stoff] hård (a) [Stoff]
hart (a) [Mitleid] hård (a) [Mitleid]
hart (a) [Lebensumstände] hård (a) [Lebensumstände]
hart (a) [Kraftaufwand] hård (a) [Kraftaufwand]
hart (a) [Konkurrenz] hård (a) [Konkurrenz]
hart (a) [Fakt] hård (a) [Fakt]
hart (a) [Charakter] hård (a) [Charakter]
hart (a) [Blick] hård (a) [Blick]
hart (a) [Benehmen] hård (a) [Benehmen]
hart (a) [schwierig] svår (a) [schwierig]
hart (a) [Konkurrenz] svår (a) [Konkurrenz]
hart (a) [schwierig] tung (a) [schwierig]
hart (a) [groß] kraftig (a) [groß]
hart (a) [groß] bestämd (a) [groß]
hart (a) [Maßnahme] sträng (a) [Maßnahme]
hart (o) [Energie] intensivt (o) [Energie]
hart (a) [Lebensumstände] tuff (a) [Lebensumstände]
hart (o) [Strafe] strängt (o) [Strafe]
hart (o) [Energie] kraftigt (o) [Energie]
hart (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner] rigorös (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner]
hart (a) [Maßnahme] drakonisk (a) [Maßnahme]
hart (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner] strikt (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner]
hart (a) [Charakter] strikt (a) [Charakter]
hart (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner] sträng (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner]
hart (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner] hård (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner]
hart (a) [Charakter] sträng (a) [Charakter]
hart (a) [Blick] sträng (a) [Blick]
hart (a) [Benehmen] sträng (a) [Benehmen]
hart (a) [Benehmen] hårdhänt (a) [Benehmen]
hart (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner] barsk (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner]
hart (a) [Charakter] barsk (a) [Charakter]
hart (o) [allgemein] hårt (o) [allgemein]
hart (o) [Strafe] hårt (o) [Strafe]
DE Phrasen mit hart SV Übersetzungen
des Eiweißgehalts bei Hart- und Weichweizen, bestämning av proteininnehållet i durumvete och vete,
Maschinen, Apparate und Geräte zum Hart- oder Weichlöten Maskiner och apparater för lödning
A-4963 St. Peter a. Hart A-4963 St. Peter a. Hart”
Faserplatten, hart [1] Träfiberskivor, hårda [1]
Faserplatten, hart [3] Träfiberskivor, hårda [3]
Faserplatten, hart und mittelhart [1] [2] [5] Träfiberskivor, hårda och medelhårda [1], [2], [5]
Faserplatten, hart und mittelhart [3] [5] Träfiberskivor, hårda och medelhårda [3], [5]
Faserplatten, hart [5] Träfiberskivor, hårda [5]
hart Hård
Gut [2]hart Bra [2]hård
Hart hård
Hart Hårt
Hart-PVC Hård PVC
Kunststoff(Hart-PVC) plast (hård PVC)
weiche Polyvinylchlorid-(PVC)-Profile, mit Hart-PVC koextrudiert oder nicht; Profiler av mjuk polyvinylklorid (PVC), som sådana eller samextruderade med hård PVC.
Fest bis hart, schnittfest Fast till hård och skärbar
Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid (PVC), höchstens 3 % Får användas endast i styv poly(vinylklorid) (PVC) i högst 3 %
Profile und Hart-PVC-Platten für den Einsatz im Bauwesen, Profiler och styva plattor för byggändamål.
Hart-Polyvinylchlorid (PVC), höchstens 1 Gew.-%; styv poly(vinylklorid) (PVC) i högst 1 viktprocent,
Hart-Polyvinylchlorid (PVC), höchstens 2 Gew.-%; styv poly(vinylklorid) (PVC) i högst 2 viktprocent,
c) des Eiweißgehalts bei Hart- und Weichweizen, c) bestämning av proteininnehållet i durumvete och vete,
"Herr Ministerpräsident, bleiben Sie hart! - Konventet var inte någon sluten debatt.
Sie fühlen sich nicht zu hart angegangen? Så ledamöterna är inte för tuffa mot dig?
Die Polen seien motiviert und arbeiteten hart. Han betonar att motivation och hårt arbete kommer att utmärka polackerna.
Der Markt für Ethanol ist bereits jetzt sehr hart umkämpft. Marknaden för etanol är redan nu utsatt för mycket hård konkurrens.
Glas oder wasserfester Kunststoff (Hart-PVC) Glas eller vattentät plast (hård PVC)
Starza, ein Außenbezirk von Nocera Inferiore, wurde besonders hart getroffen. Ett område som drabbades särskilt hårt var Starza, som ligger i utkanten av Nocera Inferiore.
" Herr Ministerpräsident, bleiben Sie hart! - Konventet var inte någon sluten debatt.
SV Schwedisch DE Deutsch
hårt (o) [grad] schrecklich (o) [grad]
hårt (o) [grad] ernsthaft (o) [grad]
hårt (o) [straff] streng (o) [straff]
hårt (o) [undervisning] streng (o) [undervisning]
hårt (o) [undervisning] strikt (o) [undervisning]
hårt (o) [allmän] hart (o) [allmän]
hårt (o) [straff] hart (o) [straff]
hårt (o) [grad] arg (o) [grad]
hårt (o) [grad] in großem Ausmaß (o) [grad]
hårt (n) [undesirable weather] Schlechtwetter (n) [undesirable weather]

Schwedisch Deutsch Übersetzungen

SV Synonyme für hart DE Übersetzungen
djupt [svårt] tief
allvarligt [svårt] ernsthaft
farligt [svårt] gefährlich
illa [svårt] übel