hård (Adjektiv)

1

grimmig (a)

blick
2

hart (adj n)

having a hardness and severity of nature or manner, karaktär, konkurrens, krav, levnadsförhållanden, material, uppförande, vatten, blick
3

zäh (a)

karaktär
4
aktion
5
väder
6

turbulent (a)

väder
karaktär
8
karaktär
aktion
10
omständigheter