heftig (Adjektiv | Adjektiv)

1

häftig (a)

kräftig, Streit, Benehmen, showing strong feelings; passionate; forceful or intense
 • „Reagiert heftig mit Wasser“
 • ”Reagerar häftigt med vatten”
 • Für Stoffe und Gemische, die heftig mit Wasser reagieren, beispielsweise Acetylchlorid, Alkalimetalle, Titantetrachlorid.
 • För ämnen och blandningar som reagerar häftigt med vatten, t.ex. acetylklorid, alkalimetaller och titantetraklorid.
 • Für Stoffe und Gemische, die heftig mit Wasser reagieren, beispielsweise Acetylchlorid, Titantetrachlorid
 • Ämnen och blandningar som reagerar häftigt med vatten, t.ex. acetylklorid, titantetraklorid
2

stormig (a)

Wetter
3

drastisk (a)

Veränderung
4

våldsam (adj)

involving extreme force or motion, Wetter, Streit
 • Heftig
 • Våldsam
Rede
6

kraftig (a)

Veränderung
 • Die Milchproben dürfen weder eingefroren noch erhitzt noch heftig geschüttelt worden sein.
 • Mjölkproven får inte ha frusits ned, hettats upp eller utsatts för kraftig skakning.
 • Die Regierung billigte diese Praxis stillschweigend, während sie von den nichtstaatlichen Organisationen heftig kritisiert wurde.
 • Regeringen samtyckte tyst till denna metod, men kritiserades kraftigt av icke‑statliga organisationer.
 • protestiert heftig dagegen, daß das Leben unabhängiger Journalisten ständig bedroht wird;
 • Parlamentet protesterar kraftigt mot att oberoende journalisters liv ständigt hotas,
7

svidande (a)

Kritik
8

skarp (a)

Kritik
 • Mit diesem Änderungsantrag sollen die (im Rahmen des Audit heftig kritisierten) Fristen im Entscheidungsverfahren verkürzt werden.
 • Ändringsförslaget syftar till att minska tidsramarna för beslutsprocessen (vilka kritiserades skarpt vid revisionen).
 • Diese Maßnahme wurde von mehreren EU-Mitgliedstaaten heftig kritisiert.
 • Denna åtgärd kritiserades skarpt av olika EU-medlemsstater.
9

extrem (a)

Veränderung
10

hård (a)

Wetter

Satzbeispiele & Übersetzungen

Die Frage der Zulassung war lange Zeit heftig umstritten zwischen Parlament und Ministerrat.
Sex år gäller för de ämnen som överskrider 100 ton och elva år för dem som överskrider 1 ton.
Über die EU-Chemikalienverordnung REACH war über drei Jahre lang heftig debattiert und verhandelt worden.
529 av ledamöterna röstade för den kompromiss som träffats med rådet, 98 emot och 24 lade ned sina röster.
Ethische Fragen heftig umstritten
Integrerat regelverk
Ethische Fragen heftig umstritten Der Bericht des slowakischen Abgeordneten Miroslav MIKOLÁŠIK (EVP-ED) war heftig umstritten.
Parlamentet inför dock ytterligare krav för fartygen, som ska medföra erforderliga deklarationer.
Einige Fraktionen kritisierten diesen Vorschlag der EU-Kommission heftig und protestierten vehement gegen Atomkraft.
Tillägg 7/4: Europaparlamentet avslog på torsdagen en resolution om kärnkraftssäkerhet i Europa med 264 ja-röster mot 300 nej-röster och 61 nedlagda röster.
Besonders die Schuldenkrise Griechenlands und die Wiedereinführung von Grenzkontrollen innerhalb der EU wurden heftig debattiert.
Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på EP för att diskutera slutsatserna från EU-toppmötet 23-24 juni.
Lukaschenko gewann die Wahlen, wurde aber heftig für Wahlbetrug kritisiert.
Hot och fara skrämde inte Ali Farazat från att kritisera maktmissbruk utomlands och i hans eget hemland Syrien.
Das Ursprungslandprinzip ist von Juristen und Arbeitsrechtlern heftig kritisiert worden.
Principen om ursprungsland har ansatts hårt av jurister och arbetsrättsexperter.
In Italien wird im Augenblick heftig die Frage einer funktionellen Trennung des Telekommunikationsnetzes diskutiert.
I Italien har en livlig debatt uppstått om en funktionell uppdelning av telekommunikationsnäten.
Darüber wird in Belgien derzeitig heftig diskutiert.
Det pågår en livlig debatt om detta bland den belgiska allmänheten.
Vor den Europawahlen im Juni wurde heftig über die EU-Arbeitszeitvorschriften für LKW- und Busfahrer diskutiert.
Före valen i juni röstade Europaparlamentarikerna för att inkludera dem men nu önskar fler ledamöter att göra undantag för egenföretagarna.
Menschenrechtsverteidiger, Menschenrechtsanwälte, Journalisten und Vertreter der Opposition sind heftig schikaniert worden.
Människorättsförsvarare, människorättsadvokater, journalister och företrädare för oppositionen har utsatts för allvarliga trakasserier.
Seit einigen Tagen wird die Umstrukturierung der griechischen Schulden in verschiedenen Kreisen heftig diskutiert.
De senaste dagarna diskuteras helt plötsligt intensivt på olika centra frågan om den grekiska statsskuldens omstrukturering.
Diese Liberalisierung soll ab 2015 in Kraft treten und wurde seinerzeit vom Europäischen Parlament heftig kritisiert.
Denna avreglering som ska träda i kraft 2015 har kritiserats hårt i Europaparlamentet.
protestiert heftig dagegen, daß das Leben unabhängiger Journalisten ständig bedroht wird;
Parlamentet protesterar mot att oberoende journalisters liv ständigt hotas,
Etwa 15 Mitgliedstaaten und Beitrittsländer oder beitrittswillige Länder sind unmittelbar und z. T. heftig betroffen.
Ca 15 medlemsstater och andra länder som kandiderar till gemenskapen, eller som står inför anslutning till den har direkt drabbats, och i vissa fall mycket svårt.
Ein Bürger aus meinem Wahlkreis protestiert heftig gegen die Verordnung 1322/2006 des Rates ABl.
En av mina väljare har framfört starka protester mot rådets förordning (EG) nr 1322/2006 EUT L 244, 7.9.2006, s.