Gesuchter Begriff fallen hat 44 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
fallen (v) [eingenommen]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [eingenommen]
 • fallen
fallen (v) [unkontrolliert]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [unkontrolliert]
 • fallen
fallen (v) [intransitiv]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [intransitiv]
 • fallen
fallen (v) [Temperatur]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [Temperatur]
 • fallen
fallen (v) [Kategorie]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [Kategorie]
 • fallen
DE Deutsch SV Schwedisch
fallen (v) [sterben]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
stupa (v) [sterben]
 • stupad
fallen (v n) [become or change into]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
bli (v n) [become or change into]
 • bliven
fallen (v n) [be allotted to]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v n) [be allotted to]
 • fallen
fallen (v n) [be brought to earth or be overthrown]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v n) [be brought to earth or be overthrown]
 • fallen
fallen (v n) [come down or descend]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v n) [come down or descend]
 • fallen
fallen (v) [Verkauf]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
rasa (v) [Verkauf]
 • rasad
fallen (v) [Preise]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
sjunka (v) [Preise]
 • sjunken
fallen (n v) [to fall]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (n v) [to fall]
 • fallen
fallen (v) [Anzahl]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
avta (v) [Anzahl]
 • avtagen
fallen (v) [Verkauf] falla plötsligt (v) [Verkauf]
fallen (v) [Preise] gå ned (v) [Preise]
fallen (v) [Temperatur] gå ned (v) [Temperatur]
fallen (v) [intransitiv]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
nedfalla (v) [intransitiv]
 • nedfallen
fallen (v) [intransitiv]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
ramla (v) [intransitiv]
 • ramlad
fallen (v) [Zeit]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
infalla (v) [Zeit]
 • infallen
fallen
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
trilla
 • trillad
fallen (v) [Anzahl]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
minska (v) [Anzahl]
 • minskad
DE Phrasen mit fallen SV Übersetzungen
Reusen und Fallen Tinor och fällor
In diese Kategorie fallen: I denna grupp ingår följande:
Fallen Fällor
Fallen fällor
Fallen (allgemein) Fällor (ej specificerade)
Fallen (allgemein) Fiskfällor (ospecificerat)
Darunter fallen beispielsweise: Den omfattar bland annat följande:
Hierunter fallen: Denna post omfattar följande:
Hierunter fallen: Det omfattar
Hierunter fallen: I posten inräknas
Hierunter fallen: I posten inräknas:
1)-Klassifizierung [5] fallen; Detta är företag vars verksamhet omfattas av Avdelning D – Tillverkning, underavdelning DA t.o.m. DN i Nace (rev. 1) [5].d)
Fallen (allgemein) FIX Fiskfällor (ospecificerat)
FALLEN FÄLLOR
Darunter fallen: Kostnaderna omfattar
Darunter fallen: Detta inbegriper boskap som har använts för
Kauf der Fallen, Inköp av fällor.
Instandhaltung der Fallen. Underhåll av fällor.
unbeabsichtigtes Fallen; Oavsiktligt tappande.
Reusen (Fallen) Fallnät
Reusen (Fallen) Tinor (fällor)
Bei Fallen: Anläggningar med fällor
Objekt fallen gelassen Tappat föremål
Fallen: Fällor:
5. Fallen 5. Fällor
genannten Bereich fallen. om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.
[über Lebensmittelenzyme] fallen. ║ [om livsmedelsenzymer].
des Anhangs III fallen, i bilaga IIIA ska
Regelungskompetenz fallen; att reglera sådan fiskeverksamhet.
SV Schwedisch DE Deutsch
fallen (v) [eingenommen]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [eingenommen]
 • fallen
fallen (v) [unkontrolliert]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [unkontrolliert]
 • fallen
fallen (v) [intransitiv]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [intransitiv]
 • fallen
fallen (v) [Temperatur]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [Temperatur]
 • fallen
fallen (v) [Kategorie]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v) [Kategorie]
 • fallen
fallen (v) [sterben]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
stupa (v) [sterben]
 • stupad
fallen (v n) [become or change into]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
bli (v n) [become or change into]
 • bliven
fallen (v n) [be allotted to]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v n) [be allotted to]
 • fallen
fallen (v n) [be brought to earth or be overthrown]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v n) [be brought to earth or be overthrown]
 • fallen
fallen (v n) [come down or descend]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (v n) [come down or descend]
 • fallen
fallen (v) [Verkauf]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
rasa (v) [Verkauf]
 • rasad
fallen (v) [Preise]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
sjunka (v) [Preise]
 • sjunken
fallen (n v) [to fall]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
falla (n v) [to fall]
 • fallen
fallen (v) [Anzahl]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
avta (v) [Anzahl]
 • avtagen
fallen (v) [Verkauf] falla plötsligt (v) [Verkauf]
fallen (v) [Preise] gå ned (v) [Preise]
fallen (v) [Temperatur] gå ned (v) [Temperatur]
fallen (v) [intransitiv]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
nedfalla (v) [intransitiv]
 • nedfallen
fallen (v) [intransitiv]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
ramla (v) [intransitiv]
 • ramlad
fallen (v) [Zeit]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
infalla (v) [Zeit]
 • infallen
fallen
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
trilla
 • trillad
fallen (v) [Anzahl]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
minska (v) [Anzahl]
 • minskad

Schwedisch Deutsch Übersetzungen

SV Synonyme für fallen DE Übersetzungen
hädangången [avliden] abgestorben
bortgången [avliden] abgestorben
livlös [avliden] entseelt
stel [avliden] steif
död [avliden] Ende {n}
syndig [fördärvad] sündig
prostituerad [fördärvad] (invariable Hure (f)
dålig [fördärvad] schlecht
begåvad [fallen för] talentiert
böjd [fallen för] gebeugt
benägen [fallen för] gewillt
upplagd [fallen för] geneigt
hågad [fallen för] gewillt
förvillad [förtappad] verblüfft
förlorad [förtappad] verloren
villig [böjd] willig
intresserad [böjd] interessiert