minska (Verb)

1
effekt, kvantitet, to decrease or make less in strength
2

abnehmen (v)

avta, become smaller, kvantitet
3
beskära
4

abfallen (v)

avta
avta
6

drosseln (v)

beskära
7

absacken (v)

avta
8

fallen (v)

antal
9

beruhigen (v)

värk
värk