Nut (Nomen)

1

groef (n)

allgemein
  • Holzelemente mit oder ohne Nut und Feder sowie mit oder ohne Profiloberfläche
  • Houten elementen met of zonder messing en groef en met of zonder geprofileerd oppervlak
  • Der Radumfang muss zur Schlauchführung eine Nut aufweisen.
  • De omtrek van de wielen moet voorzien zijn van een groef die als slanggeleider dient.
  • Der Radius der Räder, gemessen bis zum tiefsten Teil der Nut, muss den Angaben von Absatz 1.5.4.2 entsprechen.
  • De straal van de wielen, gemeten tot aan de bodem van de groef, staat vermeld in punt 1.5.4.2.
2

gleuf (n)

allgemein
3

sponning (n)

allgemein
4

spiegroef (n)

allgemein
5

Satzbeispiele & Übersetzungen

Aleurites Moluccana Nut Oil ist das aus der Nuss des Kukuibaums, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae, gepresste Öl
Aleurites Moluccana Nut Oil is de olie die wordt geperst uit de noten van de kemiriboom, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae
Anacardium Occidentale Nut Oil wird als fettes Öl aus den Samen des Kaschubaums, Anacardium occidentale, Anacardiaceae, gewonnen
Anacardium Occidentale Nut Oil is de vette olie gewonnen uit de zaden van de acajouboom, Anacardium occidentale, Anacardiaceae
Bertholletia Excelsa Nut Oil ist das aus den Nüssen des Paranussbaums, Bertholletia excelsa, Lecythidaceae, gepresste fette Öl
Bertholletia Excelsa Nut Oil is de vette olie geperst uit de noten van de paranoot, Bertholletia excelsa, Lecythidaceae
Corylus Americana Nut Extract ist ein Extrakt aus den Nüssen des Baums Corylus americana, Betulaceae
Corylus Americana Nut Extract is een extract van de noten van de Amerikaanse hazelnoot, Corylus americana, Betulaceae
Corylus Americana Nut Oil ist das aus den Nüssen des Baums Corylus americana, Betulaceae, gepresste Öl
Corylus Americana Nut Oil is de olie die wordt geperst uit de noten van de Amerikaanse hazelnoot, Corylus americana, Betulaceae
Corylus Avellana (Hazel) Nut Extract ist ein Extrakt aus den Nüssen der Gewöhnlichen Hasel, Corylus avellana, Betulaceae
Corylus Avellana (Hazel) Nut Extract is een extract van de noten van de hazelaar, Corylus avellana, Betulaceae
Corylus Avellana Nut Oil ist das aus den Nüssen der Gewöhnlichen Hasel, Corylus avellana, Betulaceae, gepresste Öl
Corylus Avellana Nut Oil is de olie die wordt gewonnen uit de noten van de hazelaar, Corylus avellana, Betulaceae
Corylus Rostrata (Hazel) Nut Extract ist ein Extrakt aus den Nüssen der Hasel Corylus rostrata, Betulaceae
Corylus Rostrata (Hazel) Nut Extract is een extract van de noten van de hazelaar, Corylus rostrata, Betulaceae
Cupressus Sempervirens Nut Extract ist ein Extrakt aus den Galbuli der Zapfen der Mittelmeer-Zypresse, Cupressus sempervirens, Pinaceae
Cupressus Sempervirens Nut Extract is een extract van de zaden van de Italiaanse cipres, Cupressus sempervirens, Pinaceae
Der Radius der Räder, gemessen bis zum tiefsten Teil der Nut, muss den Angaben von Absatz 2.5.3.2 entsprechen.
De straal van de wielen, gemeten tot aan de bodem van de groef, staat vermeld in punt 2.5.3.2.
Holz- und Dielenbeläge sind Bodenbeläge oder Wandbekleidungen aus Holz, die aus einem massiven Stück Holz hergestellt sind sowie Nut und Feder haben oder die aus mehreren Holzlagen bestehen, die zu einer mehrschichtigen Platte verleimt wurden.
Houten bekledingen zijn „houten vloeren of wandbekledingen uit één massief stuk hout met van messing en groef voorziene zijden of opgebouwd uit meerdere houtlagen die tot een plaat met verschillende lagen aan elkaar zijn gelijmd.
Nut butters zum Beispiel, peanut butter)
Nut butters (bijvoorbeeld peanut butter)
Nut Sicherungsmutter
Nut moer
Die OSB-Platten und die Spanplatten würden in ein und derselben Schleifanlage, Beschichtungsanlage und Nut- und Federanlage weiterverarbeitet und veredelt.
De OSB-platen en de spaanplaten worden in één en dezelfde slijperij, bekledingsinstallatie en pons- en veerinstallatie verder verwerkt en veredeld.
Nut butters und Brotaufstriche auf Nussbasis
Notenboter en notenpasta
Aromaölemulsionen, verwendet in den Kategorien 01.8: Milchprodukt-Analoge, auch Getränkeweißer; 04.2.5: Konfitüren, Gelees, Marmeladen und ähnliche Produkte; 04.2.5.4: Nut butters und Brotaufstriche auf Nussbasis; 08.2: Verarbeitetes Fleisch; 12.5 Suppen und Brühen, 14.1.5.2: Sonstige, nur Instant-Kaffee und -Tee sowie in Fertiggerichten auf Getreidebasis.
Aromatische olie-emulsies gebruikt in de categorieën 01.8: Zuivelanalogen, inclusief koffiewitmakers; 04.2.5: Jam of confituur, gelei en marmelade en soortgelijke producten; 04.2.5.4: Notenboter en notenpasta; 08.2: Verwerkt vlees; 12.5: Soepen en bouillons; 14.1.5.2: Overige, alleen oploskoffie en -thee en in kant-en-klaargerechten op basis van granen.
Aromaölemulsionen, verwendet in den Kategorien 01.8: Milchprodukt-Analoge, auch Getränkeweißer; 04.2.5: Konfitüren, Gelees, Marmeladen und ähnliche Produkte; 04.2.5.4: Nut butters und Brotaufstriche auf Nussbasis; 08.3: Fleischerzeugnisse; 12.5: Suppen und Brühen, und in Kategorie 14.1.5.2: Sonstige, nur Instant-Kaffee und -Tee sowie in Fertiggerichten auf Getreidebasis
Aromatische olie-emulsies gebruikt in de categorieën 01.8: Zuivelanalogen, inclusief koffiewitmakers; 04.2.5: Jam of confituur, gelei en marmelade en soortgelijke producten; 04.2.5.4: Notenboter en notenpasta; 08.3: Vleesproducten; 12.5: Soepen en bouillons; 14.1.5.2: Overige, alleen oploskoffie en thee en in kant-en-klaargerechten op basis van granen.
Die Glunz AG und OSBD haben auf einem bisher nicht für industrielle Zwecke genutzten Gelände ein integriertes Holzverarbeitungszentrum errichtet, das aus zwei miteinander verbundenen Werken besteht. In dem ersten Werk, das der OSB Deutschland GmbH gehört, werden OSB-Produkte, in dem zweiten Werk, das der Glunz AG gehört, Spanplatten hergestellt. Nach Aussage der deutschen Behörden sind die Produktionslinien beider Werke durch eine gemeinsame technische Infrastruktur miteinander verbunden. Sowohl die OSB- als auch die Spanplatten werden in derselben Schleifanlage, derselben Beschichtungsanlage und derselben Nut- und Federanlage weiterverarbeitet und veredelt. Die bei der Verarbeitung von OSB-Platten anfallenden Feinfraktionen werden in dem benachbarten Spanplattenwerk verwendet. Eine Zentralverwaltung leitet beide Werke einschließlich der Bereiche Marketing, Beschaffung und Absatz.
Die Glunz AG und OSBD haben auf einem bisher nicht für industrielle Zwecke genutzten Gelände ein integriertes Holzverarbeitungszentrum errichtet, das aus zwei miteinander verbundenen Werken besteht. In dem ersten Werk, das der OSB Deutschland GmbH gehört, werden OSB-Produkte, in dem zweiten Werk, das der Glunz AG gehört, Spanplatten hergestellt. Nach Aussage der deutschen Behörden sind die Produktionslinien beider Werke durch eine gemeinsame technische Infrastruktur miteinander verbunden. Sowohl die OSB- als auch die Spanplatten werden in derselben Schleifanlage, derselben Beschichtungsanlage und derselben Nut- und Federanlage weiterverarbeitet und veredelt. Die bei der Verarbeitung von OSB-Platten anfallenden Feinfraktionen werden in dem benachbarten Spanplattenwerk verwendet. Eine Zentralverwaltung leitet beide Werke einschließlich der Bereiche Marketing, Beschaffung und Absatz.
35. Er dient te worden erkend dat de technische kenmerken van bijvoorbeeld glasvezelaansluitnetwerken verschillen van de bestaande kabel- en telecommunicatienetwerken in Appingedam. Er kan worden aangevoerd dat de nieuwe generatie netwerken niet te vergelijken valt met de bestaande netwerken omdat zij andere en veel geavanceerdere diensten mogelijk maken dan de bestaande netwerken. Volgens degenen die zich hierop beroepen kan overheidssteun voor de volgende generatie van openbaar toegankelijke, lokale aansluitnetwerken een positief effect hebben op de economische ontwikkeling vanwege de positieve externe effecten die deze netwerken zullen hebben op innovatie en groei. Bovendien hebben de bestaande exploitanten van elektronische communicatienetwerken (nog) niet in deze infrastructuur geïnvesteerd vanwege de hoge kapitaaluitgaven en omdat hun bestaande investeringen daardoor niet meer van nut zouden zijn. Wanneer deze redenering wordt doorgetrokken, zou staatssteun voor de nieuwe generatie netwerken een gewenst middel kunnen zijn om het tempo van innovatie en economische ontwikkeling te versnellen, zelfs tegen de prijs dat in het verleden gedane investeringen mogelijk worden ondermijnd en toekomstige investeringen ontmoedigd.
35. Er dient te worden erkend dat de technische kenmerken van bijvoorbeeld glasvezelaansluitnetwerken verschillen van de bestaande kabel- en telecommunicatienetwerken in Appingedam. Er kan worden aangevoerd dat de nieuwe generatie netwerken niet te vergelijken valt met de bestaande netwerken omdat zij andere en veel geavanceerdere diensten mogelijk maken dan de bestaande netwerken. Volgens degenen die zich hierop beroepen kan overheidssteun voor de volgende generatie van openbaar toegankelijke, lokale aansluitnetwerken een positief effect hebben op de economische ontwikkeling vanwege de positieve externe effecten die deze netwerken zullen hebben op innovatie en groei. Bovendien hebben de bestaande exploitanten van elektronische communicatienetwerken (nog) niet in deze infrastructuur geïnvesteerd vanwege de hoge kapitaaluitgaven en omdat hun bestaande investeringen daardoor niet meer van nut zouden zijn. Wanneer deze redenering wordt doorgetrokken, zou staatssteun voor de nieuwe generatie netwerken een gewenst middel kunnen zijn om het tempo van innovatie en economische ontwikkeling te versnellen, zelfs tegen de prijs dat in het verleden gedane investeringen mogelijk worden ondermijnd en toekomstige investeringen ontmoedigd.
2005 stimmten die Regierungen der Mitgliedstaaten der EU dem Plan zu, den Kodex verbindlich zu machen, es wurden bisher jedoch nut wenige Schritte in diese Richtung unternommen.
De Europese regeringen stemden in 2005 in met het plan om de code verplicht te maken, maar er zijn nog maar weinig stappen in die richting gezet.
Nut zwei Mitgliedstaaten, Schweden und Finnland, erreichten das Ziel von Barcelona von 3 % des BIP für FuE.
Slechts twee lidstaten, Zweden en Finland, hebben voldaan aan de doelstelling van Barcelona, 3% van hun BBP te besteden aan O&O en innovatie.
Geforscht wurde an einem seltenen, aber sehr aggressiven Krebs, dem NMC (NUT midline carcinoma), der bei Kindern und Jugendlichen auftritt.
Het onderzoek is uitgevoerd op een zeldzame, zeer agressieve tumor die jongeren en kinderen treft: het NUT midline carcinoom.
Warum besteht die Kommission, nachdem sie den Nutzen und die Vorzüge des Stillens offiziell anerkannt hat (SCF/CS/NUT/IF/65 Final), nicht darauf, dass für Muttermilchersatz keine Werbung betrieben werden darf?
Waarom dringt de Commissie, die officieel de voordelen en betere kwaliteit van borstvoeding heeft erkend (SCF/CS/NUT/IF/65 def.) er niet op aan dat geen reclame wordt gemaakt voor producten die borstvoeding vervangen?

nut (Nomen)

1

Nutzen (n)

belangrijkheid, logica, usefulness, voordeel
2

Wert (n)

belangrijkheid
3

Zweck (n)

logica
4

Sinn (n)

logica
bruikbaarheid
bruikbaarheid
7

Vorteil (n v)

advantage, help or aid, voordeel
8

Gewinn (n)

voordeel
9

Gute (n)

voordeel