Velvet

1
  • Longnose velvet dogfish Kurznasen-Dornhai
  • Shortnose velvet dogfish

Satzbeispiele & Übersetzungen

Velvet belly Nagelrochen
Thornback ray
Etmopterus spinax Velvet belly
Etmopterus spinax
Centroselachus cryptacanthus Shortnose velvet dogfish
Centroscymnus cryptacanthus

velvet (Nomen)

1
2
3

Samt (n)

fabric, textiles
  • Longnose velvet dogfish
  • Samtiger Langnasendornhai
  • Longnose velvet dogfish
  • Samtiger Langnasen-Dornhai
5
6
7
9
  • Shortnose velvet dogfish
  • Longnose velvet dogfish Kurznasen-Dornhai
10

Satzbeispiele & Übersetzungen

Velvet belly
Stintdorsch
Velvet belly
Steinbutt
Velvet belly
Kleiner schwarzer Dornhai
Velvet belly
Kleiner Schwarzer Dornhai
Longnose velvet dogfish
Portuguese dogfish Langnasen-Dornhai
Longnose velvet dogfish
Langnasen-Dornhai
Velvet belly Etmopterus spinax
Kleiner schwarzer Dornhai