sauer (Adjektiv | Adjektiv)

1
Kritik
2
gefühlsbetonter Zustand
3

acerb (a)

Geschmack
4

tart (a)

Geschmack
5

biting (a)

Kritik
6

acerbic (a)

Geschmack, Kritik
7

caustic (a)

Kritik
8

bitter (a)

Kritik, gefühlsbetonter Zustand
9

acid (a)

Geschmack, Chemie
  • Sauer
  • acid
10

sour (a)

Benehmen, Geschmack, Milch, (of soil) excessively acidic and thus infertile

Sauer

1