Nikosia (Nomen)

1

Nicosia (n)

Zypern
  • 1412 Nikosia
  • 1412, Nicosia
  • Nikosia,
  • Nicosia;
  • Nikosia
  • Nicosia

Satzbeispiele & Übersetzungen

1432, Nikosia
1432 Nicosia
1071 Nikosia
1071 Nicosia
1664 Nikosia
1664 Nicosia
Verkauf von Immobilien in Nikosia
Sale of property in Nicosia

Nikosia