Nicosia

  • 1412, Nicosia
  • 1412 Nikosia
  • Nicosia
  • Nikosia
  • Nicosia;
  • Nikosia,

Satzbeispiele & Übersetzungen

Nicosia
Nicosia
Nicosia, Cyprus
Nicosia, Zypern
CY-1421 Nicosia
1421 Nicosia
CY-1421 Nicosia
CY-1421 Nicosia
CY-1439 Nicosia
1439 Nicosia
1421 Nicosia CYPRUS
CY-1421 Nicosia
1432 Nicosia
1432, Nikosia
1409 Nicosia Cyprus
1409 Nicosia
1071 Nicosia
1071 Nikosia
1664 Nicosia
1664 Nikosia
1402 Nicosia, Cyprus
CY-1402 Nicosia
P.O. Box 28385, Nicosia
P.O. Box 28385, Nicosia