uppriktigt

1

offen (o)

uppförande
2

fest (o)

löfte
3

ehrlich (o)

riktigt, uppförande
4
riktigt
5

echt (o)

angelägenhet