uppriktig (Adjektiv)

1
uppförande, sanning, person, not deviating; honest; frank, earnest, bluntly honest
person
3

aufrecht (a)

uppförande
4

echt (a)

angelägenhet
5

offen (adj n v)

bluntly honest, uppförande, not deviating; honest; frank, karaktär
6
karaktär
uppförande
8
uppförande
9

ehrlich (a)

uppförande, bluntly honest