stridighet (Nomen)

1

Streit (n)

meningsskiljaktighet, violent conflict
2

Hader (n)

meningsskiljaktighet