prestera (Verb)

uppförande
2

machen (v)

vinst
3

leisten (v)

uppförande