linje (Nomen)

1

Linie (n)

kännemärke
2

Strich (n)

ritning