laga (Verb)

1
föremål
2
föremål
3
kläder
4

flicken (v)

kläder
föremål, kläder