förfaringssätt (Nomen)

procedur
2

Linie (n)

procedur