Gesuchter Begriff beenden hat 31 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
beenden (v)
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra (v)
 • slutförd
beenden (v)
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta (v)
 • avsluten
beenden (v) [vollenden]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra (v) [vollenden]
 • slutförd
beenden (v) [Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra (v) [Aufgabe]
 • slutförd
beenden (v) [Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta (v) [Aufgabe]
 • avsluten
DE Deutsch SV Schwedisch
beenden (v) [Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta (v) [Tätigkeit]
 • avsluten
beenden (v) [allgemein]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta (v) [allgemein]
 • avsluten
beenden (v) [Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
utföra (v) [Aufgabe]
 • utförd
beenden (v) [Beendigung]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
hejda (v) [Beendigung]
 • hejdad
beenden (n v) [to complete]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullfölja (n v) [to complete]
 • fullföljd
beenden (adv n v) [cause (something) to come to an end]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
stoppa (adv n v) [cause (something) to come to an end]
 • stoppad
beenden (v) [Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
stoppa (v) [Tätigkeit]
 • stoppad
beenden (n v) [to complete]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta (n v) [to complete]
 • avsluten
beenden (v) [Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullgöra (v) [Aufgabe]
 • fullgjord
beenden (v adj) [to finish]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra (v adj) [to finish]
 • slutförd
beenden (n v) [to complete]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra (n v) [to complete]
 • slutförd
beenden (n v) [to complete] gå i mål (n v) [to complete]
beenden (v adj) [to finish]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
färdigställa (v adj) [to finish]
 • färdigställd
beenden (v) [vollenden]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullborda (v) [vollenden]
 • fullbordad
beenden (v) [Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullborda (v) [Aufgabe]
 • fullbordad
beenden (v) [Beendigung]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avbryta (v) [Beendigung]
 • avbruten
beenden (v n adj) [put an end to]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta (v n adj) [put an end to]
 • avsluten
beenden (n v) [transitive: finish, terminate (something)]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
sluta (n v) [transitive: finish, terminate (something)]
 • sluten
beenden (v) [intransitiv]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
sluta (v) [intransitiv]
 • sluten
beenden (v) [Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
sluta (v) [Tätigkeit]
 • sluten
beenden (v) [Tätigkeit] sluta upp med (v) [Tätigkeit]
beenden (v) [intransitiv]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
upphöra (v) [intransitiv]
 • upphörd
beenden (v) [Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
upphöra (v) [Tätigkeit]
 • upphörd
beenden (v adj) [to finish] färdig (v adj) [to finish]
beenden (adv n v) [cause (something) to come to an end]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avbryta (adv n v) [cause (something) to come to an end]
 • avbruten
beenden (v) [Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avbryta (v) [Tätigkeit]
 • avbruten
DE Phrasen mit beenden SV Übersetzungen
„Deaktivierung“: Beenden der Sendefunktion des Kfz-Kurzstreckenradargeräts; avaktivering avstängning av sändningen från kortdistansradarutrustning för bilar. 9)
Cockerill Sambre wird diese jedoch erstmals Ende […] beenden können. Cockerill Sambre kan säga upp avtalet först […].
die Interventionskäufe zu Festpreisen zu beenden; Att avsluta interventionsuppköpen till fasta priser.
die Interventionskäufe zum Festpreis zu beenden; avsluta interventionsuppköpen till fast pris,
Derartige Entwicklungen könnten durchaus die Existenz des einzigen Unionsherstellers beenden. En sådan utveckling kan mycket väl komma att äventyra den enda unionstillverkarens existens.
Eröffnung und Beenden der öffentlichen Intervention Inledande och avslutande av offentlig intervention
Beenden ungewöhnlicher Fluglagen; återgång från ovanliga flyglägen,
Beenden des Verfahrens der Amtshilfe und Zusammenarbeit Avslutande av förfarande för administrativt stöd och samarbete
den Vertrag ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr beenden. säga upp avtalet utan att betala uppsägningsavgift.
Verfahren zum Beenden der Kommunikation Förfarande för att avbryta kommunikationen
Diese Bestimmungen sollen Kompetenzstreitigkeiten frühzeitig beenden. Bestämmelserna införs för att på ett tidigt stadium kunna lösa behörighetskonflikter.
Bevorzugung des Straßenverkehrs beenden, Schienenverkehr wiederbeleben Krisen i Palestina är inget skäl att låta fredsprocessen undermineras
Bevorzugung des Straßenverkehrs beenden, Schienenverkehr wiederbeleben Utsikterna för el- och gasmarknaden - det finns inte några alternativ till liberaliseringsprocessen
Obdachlosigkeit bis 2015 beenden Anpassningar till klimatförändringarna
Weber: "Sklaventum beenden" Övre gräns för tiden i förvar
Gewalt beenden und humanitäre Katastrophe mildern -//EP//DTD IM-PRESS 20050901 BRI-ITEM DOC XML V0//EN
Parlament will Betrug mit Firmenverzeichnissen beenden Muntlig fråga om oseriösa katalogföretag
Dies möchte das EP beenden. Paket till konsumenterna
Wird sie eingreifen und diese Diskriminierung beenden? Kommer kommissionen att vidta åtgärder för att se till att denna typ av diskriminering upphör?
Saudi-Arabien: Diskriminierung von Frauen beenden Ofta utsätts kvinnor för våld från sina närmsta, men också av samhället och av myndigheter.
Saudi-Arabien: Diskriminierung von Frauen beenden Det handlar till stor del om förebyggande åtgärder.
"Straflosigkeit beenden" Gemensamt resolutionsförslag: B6-0512/2006/RC