meinen

Gedanke
Sinn
Sinn
4
Gedanke, be of the opinion that
  • Wir meinen die Kindererziehungs- oder -betreuungseinrichtungen.
  • Wij denken hier met name aan onderwijsinstellingen of instellingen voor kindzorg.

Satzbeispiele & Übersetzungen

Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu vermeiden", meinen die Abgeordneten.
Ten slotte wil de commissie deelname aan Fiscalis-2013 beperken tot EU-lidstaten.
Was, meinen Sie als Berichterstatterin, sollte eine solche Strategie beinhalten?
Als EP-rapporteur zijnde, wat denkt u dat de belangrijkste onderdelen van deze strategie moeten worden?
Also meinen Sie, die Zerstörung kann nicht aufgehalten werden?
Dus u denkt dat de vernietiging niet kan worden vermeden?
Manche unserer Leser meinen, dass Umweltschutz sehr kostspielig sei.
Sommige lezers geven de kritiek, dat het erg prijzig is om de groene toer op te gaan.
Außerdem verbringe ich Zeit mit meinen Haustieren.
Ojuland: "Naast Estisch spreek ik Engels, Russisch en Frans."
Ha, da müssen Sie schon meinen Blog lesen.
U zult mijn blog moeten lezen! [zie onderstaande link]
Ungarn soll Grundwerte der EU einhalten, meinen die Abgeordneten
Hongarije moet fundamentele waarden van de EU respecteren, zeggen EP-leden
Meinen Sie, die internationale Rolle des Euro sollte gestärkt werden?
Bent u van mening dat de internationale rol van de euro moet worden vergroot?
Meinen Sie, diese Politik könnte von der EZB angewendet werden?
Bent u van mening dat een dergelijk beleid ook door de ECB zou kunnen worden gevolgd?
Man sollte meinen, dass das in seinem Interesse liegt.
Dat is ook zonder meer in het belang van de Raad.
Unterschiedliche Personen meinen verschiedene Dinge mit „öffentlichen Dienstleistungen“.
Niet iedereen bedoelt hetzelfde met "openbare diensten".
Das Geld soll auch wirklich ausgegeben werden, meinen die Abgeordneten.
De begroting van de Ombudsman is te klein om een bijdrage te leveren aan de frontloading operatie.
Das Geld soll auch wirklich ausgegeben werden, meinen die Abgeordneten.
Zo blijft onderzoek enerzijds gestimuleerd worden en kunnen toch sneller goedkopere medicijnen op de markt komen.
Was meinen Sie?
Vertel ons wat jij denkt!
In meinen Anfragen E-3162/03 ABl.
In de vragen E-3162/03 PB C 70 E van 20.3.2004, blz.
Wie aus meinen schriftlichen Anfragen P-2303 ABl.
Naar aanleiding van mijn schriftelijke vragen P-2303/03 PB C 88 E van 8.4.2004, blz.