Berne

1

Berne

1
  • CH-3003 Berne
  • CH-3003 Bern
  • CH-3003 Berne
  • CH-3003 Bern SCHWEIZ
  • Berne
  • Bern
2
  • E.g. Berne rectangle, handrails under the buffers.
  • Z. B. Berner Raum, Kupplergriffe.

Satzbeispiele & Übersetzungen

CH-3097 Liebefeld-Berne
CH-3097 Liebefeld-Bern
Done at Berne, 22 June 2004.
Bern, den 22. Juni 2004
Done at Berne, 22 June 2004
Bern, den 22. Juni 2004
CH-3001 Berne
CH-3001 Bern
Done at Berne, 9 December 2009.
Geschehen zu Bern am 9. Dezember 2009.
Done at Berne, 13 December 2010.
Geschehen zu Bern am 13. Dezember 2010.
Done at Berne, 16 May 2012.
Geschehen zu Bern am 16. Mai 2012.
Done at Berne, 28 November 2013.
Geschehen zu Bern am 28. November 2013.
Done at Berne,
Geschehen zu Bern,