Deutsch Türkisch
Hunderter yüzlük
Hundertfüßer kırkayak
Hundertjahrfeier yüzüncü yıldönümü
Hundertjähriger Krieg Yüz Yıl Savaşları
Hundertstel santim
hundertster Jahrestag yüzüncü yıldönümü
Hundsrobben Fokgiller
Hunger açlık
Hunger bekommen acıkmak
Hungersnot açlık
hungrig
Hupe klâkson
Hure fahişe
Hurensohn orospu çocuğu
Huronsee Huron Gölü
Hurrikan kasırga
huschen koşmak
Husky Sibirya kurdu
husten öksürmek
Husten- oder Niesreiz gıcık
Hustensaft öksürük şurubu
Hustensirup öksürük şurubu
Hut başlık
Hutablage şapkalık
Hutkrempe siper
Hutmacher şapkacı
Hutsche salıncak
Hutu Hutu
Hutzel çam kozalağı
Hyazinthe sümbül
Hybride Melez
Hyderabad Haydarabad
Hydrat hidrat
hydraulisch hidrolik
Hydrologie Su bilimi
Hydrolyse Hidroliz
Hygiene hıfzıssıhha
hygienisch sıhhî
Hygrometer nemölçer
Hymen Kızlık zarı
Hymne İlahi
Hyperbel Abartıcılık
Hyperion Hyperion
Hypertext Hypertext
Hypertext Markup Language Zengin metin işaretleme dili
Hypertext Transfer Protocol HTTP
Hypnose ipnoz
hypnotisieren ipnotize etmek
Hypophyse hipofiz
Hypothalamus Hipotalamus
Hypothek ipotek
Hypothese farz
hypothetisch farazî
Hysterie isteri
Hyäne sırtlan
Hyänen Asıl sırtlanlar
Häcksel saman
Häftling mahpus
Häher alakarga
Hähnchen piliç
Häkelnadel tığ
Hälfte buçuk
Hämatologie hematoloji
hämisch acı
Hämoglobin Hemoglobin
Hämophilie Hemofili
Hämorrhoiden basur
Händedruck toka
händisch el ile
Händler satıcı
Hängebrücke asma köprü
Hängematte hamak
hängen asılı durmak
hängen an düşkün
hängenbleiben an yapışmak
Hängende Gärten der Semiramis Babil'in Asma Bahçeleri
hänseln iğnelemek
Härchen taraz
Härte ciddiyet