Gesuchter Begriff zurückhalten hat 18 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
zurückhalten (v) [Kraft] hålla tillbaka (v) [Kraft]
zurückhalten (v) [Gefühle] hålla inne (v) [Gefühle]
zurückhalten [Gefühle] hålla inne [Gefühle]
zurückhalten (v) [Gefühle]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
återhålla (v) [Gefühle]
 • återhållen
zurückhalten [Gefühle]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
återhålla [Gefühle]
 • återhållen
DE Deutsch SV Schwedisch
zurückhalten (v) [Gähnen]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
undertrycka (v) [Gähnen]
 • undertryckt
zurückhalten [Gähnen]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
undertrycka [Gähnen]
 • undertryckt
zurückhalten (v) [Gefühle]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
undertrycka (v) [Gefühle]
 • undertryckt
zurückhalten [Gefühle]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
undertrycka [Gefühle]
 • undertryckt
zurückhalten [halten]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
hålla [halten]
 • hållen
zurückhalten [Kraft] hålla tillbaka [Kraft]
zurückhalten (v) [Gähnen]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
kväva (v) [Gähnen]
 • kvävd
zurückhalten [Gähnen]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
kväva [Gähnen]
 • kvävd
zurückhalten (v) [halten] hålla kvar (v) [halten]
zurückhalten [halten] hålla kvar [halten]
zurückhalten (v) [Kraft]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
hindra (v) [Kraft]
 • hindrad
zurückhalten [Kraft]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
hindra [Kraft]
 • hindrad
zurückhalten (v) [halten]
 • zurückgehalten
 • hältst zurück
 • halten zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
hålla (v) [halten]
 • hållen
DE Phrasen mit zurückhalten SV Übersetzungen
„Damm“: ein angelegtes Bauwerk, das Wasser und/oder Abfälle in einem Absetzteich stauen oder zurückhalten soll; fördämning: konstruerad struktur för att hålla tillbaka eller stänga in vatten och/eller avfall i en damm.
Zurückhalten der Zahlungen Innehållande av utbetalningar
Zurückhalten der Zahlungen Innehållna utbetalningar
jede sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle das Verbringen oder Zurückhalten genehmigt hat, oder varje person, institution eller annat organ som har vårdnad om barnet har godtagit bortförandet eller kvarhållandet, eller
Das Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes gilt als widerrechtlich, wenn Ett bortförande eller ett kvarhållande av ett barn ska betraktas som olovligt om det
Zurückhalten von Daten oder technischen Spezifikationen, die zu einem Rückruf oder zum Entzug der Typgenehmigung führen können, Undanhållande av uppgifter eller tekniska specifikationer som kan leda till återkallande eller indraget typgodkännande.
Zurückhalten von Daten oder technischen Spezifikationen, die zu einem Rückruf oder zum Entzug der Typgenehmigung führen können; Undanhållande av uppgifter eller tekniska specifikationer som kan leda till återkallande eller indraget typgodkännande.
Zurückhalten von Daten oder technischen Spezifikationen, die zu einem Rückruf oder zum Entzug der Typgenehmigung führen können; Undanhållande av uppgifter eller tekniska anvisningar som kunde leda till återtagande eller återkallande av typgodkännande.
das Zurückhalten einschlägiger Informationen; Avsaknad av väsentlig information.
ausgerüstet mit einer geeigneten doppelten Ummantelung, die 110 % des Flüssigkeitsvolumens jedes einzelnen Behälters zurückhalten kann; är utrustade med en lämplig sekundär inneslutning som kan lagra 110 % av vätskevolymen i varje enskild behållare,
Wichtigstes Kriterium für die Beurteilung von Verletzungen — Zurückhalten des Kopfes Huvudsakligt skadebedömningskriterium – inneslutning av huvudet
Das Zurückhalten des Kopfes wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt: Inneslutningen av huvudet ska bedömas enligt följande kriterier:
11. %quot%widerrechtliches Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes%quot% das Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes, wenn 11. olovligt bortförande eller kvarhållande av barn: ett bortförande eller ett kvarhållande av ett barn
a) jede sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle dem Verbringen oder Zurückhalten zugestimmt hat a) varje person, institution eller annat organ som har vårdnad om barnet har godtagit bortförandet eller kvarhållandet,
11. "Damm": ein angelegtes Bauwerk, das Wasser und Abfälle in einem Absetzteich stauen oder zurückhalten soll; 11. fördämning: konstruerad struktur för att hålla tillbaka eller stänga in vatten och avfall i en damm.
9. „Damm“ ist ein angelegtes Bauwerk, das Wasser und/oder Abfälle in einem Absetzteich stauen oder zurückhalten soll; (9) fördämning: konstruerad struktur för att hålla tillbaka eller innesluta vatten och/eller avfall i en damm,
Das Europäische Parlament muss sich mit seiner Stellungnahme zum Haushalt für die Strukturpolitik noch zurückhalten. Europaparlamentet kan inte ännu ge sin ståndpunkt om budgetanslagen för sammanhållningspolitiken.
Betrifft: Illegales Zurückhalten von Direkthilfen Angående: Olagligt innehåll av direkta stöd
11. „Damm“: ein angelegtes Bauwerk, das Wasser und Abfälle in einem Absetzteich stauen oder zurückhalten soll; 11. fördämning: konstruerad struktur för att hålla tillbaka eller stänga in vatten och avfall i en damm.
11. „Damm“: ein angelegtes Bauwerk, das Wasser oder Abfälle in einem Absetzteich stauen oder zurückhalten soll; 11. fördämning: konstruerad struktur för att hålla tillbaka eller stänga in vatten eller avfall i en damm.
Die Kommission ermöglicht im Rahmen ihrer internationalen Zusammenarbeit das Zurückhalten verdächtiger Arzneimittel zum Zwecke der Überprüfung. Kommissionen ska genom sitt internationella samarbete se till att det blir möjligt att beslagta misstänkta produkter för att nödvändiga kontroller ska kunna utföras.
Betrifft: Bestimmungen über das Zurückhalten von Emissionsberechtigungen im EU-Handelssystem: das Recht der Länder, Emissionsberechtigungen zurückzuhalten Ämne: Lagringsbestämmelserna inom EU:s utsläppshandel: ländernas rätt att lagra utsläppsrätter
Betrifft: Bestimmungen über das Zurückhalten von Emissionsberechtigungen im EU-Handelssystem: Unveränderlichkeit der AAU Ämne: Lagringsbestämmelserna inom EU:s utsläppshandel: de tilldelade mängdernas beständighet (enligt bördefördelningsöverenskommelsen)
In allen Mitgliedstaaten kann es Unternehmen geben, die beispielsweise auf Grund umfassender Veränderungen der Jahresproduktion ihre Emissionsberechtigungen zurückhalten möchten, obwohl der eigene Staat das Zurückhalten von Emissionsberechtigungen nicht zulässt. I samtliga medlemsstater kan det finnas företag som exempelvis till följd av stora fluktuationer i årsproduktionen vill lagra utsläppsrätter även om det egna landet inte tillät lagring.
Betrifft: Zurückhalten öffentlicher Mittel Angående: Innehållande av offentliga medel
oder durch Verschweigen wichtiger Informationen oder durch Zurückhalten von Dokumenten eller genom att undanhålla relevanta uppgifter eller handlingar
Zurückhalten der Zahlungen Innehållna utbetalningar
Zurückhalten der Zahlungen Innehållande av utbetalningar
Es könnte politisch überlegt werden, ob sich das Parlament zu dieser Regelung zurückhalten sollte, bis der gesamte Bereich "Düngemittel" inkl. På det politiska planet är det värt att överväga om parlamentet bör avvakta tills hela frågan om gödselmedel, inklusive kadmium, behandlas.