vorbringen

Vorschlag
Plan
Plan
Plan
Plan

Satzbeispiele & Übersetzungen

Vorbringen der interessierten Parteien
De berörda parternas påståenden
Vorbringen interessierter Parteien
De berörda parternas påståenden
Vorbringen interessierter Parteien
Berörda parters påståenden
Sonstige Vorbringen
Andra synpunkter
Sonstige Vorbringen
Övriga argument
Sonstige Vorbringen
Övriga invändningar
Sonstige Vorbringen
Övriga påståenden
Dieses Vorbringen wurde zurückgewiesen.
Detta argument avvisades emellertid.
Dieses Vorbringen wurde zurückgewiesen.
Detta påstående avvisades.
Vorbringen i
Yrkande 1
Vorbringen ii
Yrkande 2
Diesen Vorbringen wurde stattgegeben.
Dessa krav godtogs.
VORBRINGEN DEUTSCHLANDS
SYNPUNKTER FRÅN TYSKLAND
Das Vorbringen wurde zurückgewiesen.
Argumentet avvisades följaktligen.
Weitere Vorbringen der Parteien
Andra synpunkter från parter
Gegenargumentation zum Vorbringen Deutschlands
Motargument mot Tysklands påståenden
Diesem Vorbringen wurde stattgegeben.
Detta krav har godtagits.
Diesem Vorbringen wurde stattgegeben.
Detta krav har också godtagits.
Diesem Vorbringen wurde stattgegeben.
Detta argument godtogs.
Dieses Vorbringen wird zurückgewiesen.
Kravet avvisas.
Dieses Vorbringen wird zurückgewiesen.
Påståendet avvisas.
Dieses Vorbringen wird zurückgewiesen.
Detta argument avvisas.
Dieses Vorbringen wird zurückgewiesen.
Detta krav avvisas.
Vorbringen zur Warendefinition
Invändningar gällande produktdefinition
Vorbringen zur Warendefinition
Invändningar gällande produktdefinitionen
Vorbringen
Påståenden
Bemerkungen zum Vorbringen Dritter
Kommentarer till inkomna synpunkter från tredjeland
Das Vorbringen ist unbegründet.
Detta påstående är ogrundat.
Diese Vorbringen sind zurückzuweisen.
Dessa påståenden ska avvisas.
Dieses Vorbringen ist zurückzuweisen.
Detta påstående måste avvisas.
Dieses Vorbringen ist zurückzuweisen.
Denna invändning måste avvisas.
Vorbringen der Beschwerdeführerin
Klagandens påståenden
Dieses Vorbringen ist unbegründet.
Detta påstående är ogrundat.
Diesem Vorbringen wurde entsprochen.
Denna begäran tillstyrktes.
a) Vorbringen der Parteien
1. Produkt som är föremål för undersökning
2. Vorbringen ii
2. Yrkande 2
iii) Sonstige Vorbringen
iii) Andra synpunkter
1. Vorbringen i
1. Yrkande 1
1. Vorbringen (i)
1. Yrkande 1
2. Vorbringen (ii)
2. Yrkande 2
Vorbringen zum anwendbaren Recht
Anspråk på tillämplig lag