Gesuchter Begriff verständlich hat 8 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
verständlich (a) [fassbar] begriplig (a) [fassbar]
verständlich (a) [begreiflich] begriplig (a) [begreiflich]
verständlich (a) [Erklärung] klar (a) [Erklärung]
verständlich (a) [Benehmen] förståelig (a) [Benehmen]
verständlich (a) [begreiflich] förståelig (a) [begreiflich]
DE Deutsch SV Schwedisch
verständlich (adj) [capable of being understood] förståelig (adj) [capable of being understood]
verständlich (a) [begreiflich] fattbar (a) [begreiflich]
verständlich (a) [Erklärung] redig (a) [Erklärung]
DE Phrasen mit verständlich SV Übersetzungen
sie müssen relevant, verlässlich und verständlich sein. De ska vara relevanta, tillförlitliga och förståeliga.
verständlich und eindeutig sein; vara förståeliga och entydiga,
Sie müssen leicht verständlich sein. Vara lättbegriplig.
Arbeitsanweisungen müssen klar und leicht verständlich sein. Arbetsinstruktionerna måste vara tydliga och lätta att förstå.
Die Bedienungsanleitung muß dem Arbeitnehmer verständlich sein . Sådana bruksanvisningar skall vara begripliga för arbetstagarna.
Aus sich selbst heraus verständlich. Ingen motivering behövs.
Offene Sicherheitsmerkmale können sichtbare Informationen enthalten, die nicht verständlich sein müssen, sondern nur mit Hilfsmitteln des Rechtsinhabers verständlich werden. Synliga säkerhetsdetaljer kan innehålla synlig information som inte behöver vara läsbar, men som blir det med rättsinnehavarens hjälpmedel.
Der Titel ist schwer verständlich. Berör inte den svenska versionen.
Aktuelles aus dem Parlament - verständlich für alle Nyheter: Aktuell information om Europaparlamentet
Aber dies ist vollkommen verständlich. – Man ska inte ducka när man möter ondska.
Es ist jämmerlich, aber vollkommen verständlich. Det är patetiskt, men högst förklarligt.
– transparent und verständlich ist; – är öppet och begripligt,
Die Berechnung der Ausgleichsleistungen ist schwer verständlich. Det är svårt att förstå hur ersättningarna beräknas.
Die Verordnung sollte verständlich und unkompliziert sein. En lättbegriplig och okomplicerad förordning.
Diese Änderung ist aus sich heraus verständlich. Ändringsförslaget kräver ingen ytterligare förklaring.
Dieser Buchstabe ist nicht verständlich. Man förstår inte denna punkt.
· Klarheit - verständlich und logisch, · klarhet – de bör vara lätta att förstå och logiska,
- einfach und leicht verständlich sein müssen, - vara enkla och lätta att förstå,
· einfach und leicht verständlich sein, · vara enkla och lätta att förstå,
und für die Bürger verständlich samt begripligt för medborgarna
sowie leicht verständlich und eindeutig i enlighet med klara och tydliga förfaranden
klar und verständlich sind, klar och lättförståelig, och
Sie müssen klar und verständlich abgefasst sein. De skall meddelas på ett klart och lättbegripligt språk.
Sie müssen klar und verständlich abgefasst sein. De ska meddelas på ett klart och lättbegripligt språk.
Sie müssen leicht verständlich sein. Vara lättbegriplig.
einfach und leicht verständlich sein müssen, vara enkla och lätta att förstå,
leicht verständlich sein. Det är lämpligt
Das Beitrittsprogramm müsse einfach und verständlich sein. Han tog också upp det finansiella paketet.
Das Beitrittsprogramm müsse einfach und verständlich sein. Därför kunde han nu säga att han ställde sig positiv till förslaget.