verifiera (Verb)

1
jämförelse
2
jämförelse
faktum, jämförelse
4
faktum