Gesuchter Begriff Verbrauchsteuer hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
Verbrauchsteuer (n) [any of various taxes levied on the production or sale of certain goods] (n) accis (n) [any of various taxes levied on the production or sale of certain goods] (u)
DE Phrasen mit verbrauchsteuer SV Übersetzungen
Beihilfen/Verbrauchsteuer Stöd/punktskatter
Verbrauchsteuer auf Emulsionen Punktskatt på emulsion
die Verbrauchsteuer-Registriernummer, Företagets registreringsnummer för punktskatter.
Verbrauchsteuer-Produktcode R Kod för den punktskattepliktiga varan
Verbrauchsteuer-Produktcode R Kod för punktskattepliktig vara
VERBRAUCHSTEUER-MITTEILUNG MEDDELANDE OM PUNKTSKATT
VERBRAUCHSTEUER-PRODUKTCODE (EPC) PUNKTSKATTEPLIKTIG VARA
Die globale Verbrauchsteuer (spezifische Verbrauchsteuer und Ad-Valorem-Verbrauchsteuer ohne Mehrwertsteuer) auf Zigaretten entspricht mindestens 57 % des gewichteten durchschnittlichen Kleinverkaufspreises der in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Zigaretten. Den totala punktskatten (särskild skatt och värderelaterad skatt exklusive mervärdesskatt) på cigaretter ska utgöra minst 57 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för de cigaretter som frisläpps för konsumtion.
der spezifischen Verbrauchsteuer, Särskild punktskatt.
Spezifische Verbrauchsteuer je Kilogramm Särskild punktskatt per kg
25 Verbrauchsteuer-Produktcode 25 Kod för punktskattepliktig vara
VERBRAUCHSTEUER-PRODUKTCODE PUNKTSKATTEPLIKTIG VARA
Verbrauchsteuer-Produktcode Kod för punktskattepliktig vara
Verbrauchsteuer auf Kohlenwasserstoffe (IEH) Punktskatt på mineraloljor (IEH)
Verbrauchsteuer auf Kohlenwasserstoffe Punktskatt på mineraloljor
Verbrauchsteuer auf Diesel Punktskatt på diesel
Verbrauchsteuer Punktskatt
Verbrauchsteuer auf Benzin Punktskatt på bensin
- Verbrauchsteuer auf Tabakwaren.%quot%; - punktskatt på tobaksvaror.%quot%
- Verbrauchsteuer auf Tabakwaren; - punktskatt på tobaksvaror,
- Verbrauchsteuer auf Mineralöle;'.%quot% - punktskatt på mineraloljor.%quot%%quot%
- Verbrauchsteuer-Frühwarnsystem. - Varningssystem i fråga om punktskatter (Excise early warning system).
iii) Verbrauchsteuer iii) Punktskatt
d) Verbrauchsteuer-Frühwarnsystem; d) Systemet för tidig varning i fråga om punktskatter.
a) der spezifischen Verbrauchsteuer, (a) En särskild punktskatt.
Betrifft: Verbrauchsteuer auf Wein Ämne: Punktskatt på vin
Betrifft: Verbrauchsteuer auf Kräuterzigaretten Angående: Acciser på örtcigaretter
Betrifft: Verbrauchsteuer auf Mobilfunkdienstleistungen Angående: Punktskatt på mobiltelefontjänster
(spezifische Verbrauchsteuer und Ad-Valorem-Verbrauchsteuer) (särskild skatt och värderelaterad skatt)
Wurde die Verbrauchsteuer vom Om punktskatten tagits ut av