Verbesserung

Situation, allgemein
Situation
Situation, act of making better, allgemein, improvement
  • Methodische Verbesserung des Datenvergleichs
  • Förbättring av metoderna för jämförelse av data
  • Methodische Verbesserung des Datenvergleichs
  • Förbättring av metoderna för jämförelse av data
  • weitere Verbesserung der Umweltnormen“.
  • Ytterligare förbättring av miljöskyddsnivån.
allgemein
Situation

Satzbeispiele & Übersetzungen

Weitere Verbesserung des Unternehmensumfelds.
Ytterligare förbättra företagsklimatet.
Verbesserung der Arbeitsbedingungen,
Förbättra arbetsförhållandena.
Einhaltung, Verbesserung jedoch wünschenswert
Efterlever kraven, förbättringar dock önskvärda.
Verbesserung des betrieblichen Berichtswesens;
Förbättrad operativ rapportkapacitet.
Fortlaufende Verbesserung
Fortlöpande förbättringar
Verbesserung des Brandmanagements,
förbättra hanteringen av bränder,
Verbesserung der Navigationsbedingungen
Optimering av navigeringsstatus
Verbesserung der Rentabilität
Förbättrad ekonomisk avkastning
Verbesserung der Rentabilität
Förbättrad lönsamhet
Verbesserung der Refinanzierungsstrategie;
Förbättra finansieringsstrategin.
Verbesserung der Kosteneffizienz
Förbättra kostnadseffektiviteten
- Verbesserung der Arbeitsmethoden;
- förbättring av arbetsmetoder,
- Verbesserung der Berufsbildung;
- Förbättring av yrkesutbildning.
Berichterstattung, Verbesserung
Rapportering, förbättring
7. Verbesserung der Politikgestaltung
7. Förbättrade styresformer
Verbesserung sektorbezogener Qualifikationen
Öka den branschspecifika kompetensen
4.1. Verbesserung des Sicherheitsniveaus
4.1. Höjd säkerhetsnivå
5.2. Verbesserung des Informationsaustausches
Bättre informationsutbyte
(iii) Verbesserung des Statistikwesens
(iii) Förbättrad statistisk styrning
Verbesserung des Informationsaustausches
Förbättrat informationsflöde
Redaktionelle Verbesserung.
Redaktionell förbättring.
Redaktionelle Verbesserung.
Ändringen innebär en förbättring av förslaget.
Textliche Verbesserung.
Redaktionell förbättring.
Sprachliche Verbesserung.
(Berör inte den svenska versionen.)
Sprachliche Verbesserung.
En språklig förbättring.
Sprachliche Verbesserung.
Språklig förbättring.
einer Verbesserung
Turkiets behov av
ZUR VERBESSERUNG
STÖDJA EN FÖRBÄTTRING AV
Verbesserung der
a) som förbättrar
und Verbesserung
och förbättra