DE Phrasen mit vare sig...eller SV Übersetzungen
Dänisch:„Vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk. På danska: ”Vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk.
Schwedisch ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.” på svenska ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”
Dänisch Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. … På danska Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …
Schwedisch ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter“ för export utan bidrag‘ på svenska ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter” för export utan bidrag”
Versicherungsanstalt am Ort des Arbeitsunfalls oder des Auftretens der Berufskrankheit (Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig) Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbetet inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig
Dänisch Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. … På danska Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …
Special Industries Group (SIG) untersteht der Organisation der Verteidigungsindustrien. Special Industries Group (SIG) är en enhet underställd försvarsindustriorganet.
- Erstaningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkomen licens/attest (eller partiallicens). Oprindeling licens/attest (eller partiallicens) nr. ... - Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkomen licens/attest (eller partiallicens). Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr ...
- Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen ... - Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen ...
- erstatningsbevilling (eller erstatningspartialbevilling) for bortkommet bevilling (eller partialbevilling). Oprindelige bevillings- (eller partialbevillings)-nr. . . . - Ersatzgenehmigung (oder Ersatzteilgenehmigung) einer verlorenen Genehmigung (oder Teilgenehmigung) - Nr. der ursprünglichen Genehmigung . . .
Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge
Kirurgi eller kirurgiske sygdomme Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Oftalmologi eller øjensygdomme Oftalmologi eller øjensygdomme
Neurologi eller medicinske nervesygdomme Neurologi eller medicinske nervesygdomme
Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske
Medicinsk endokrinologi eller medicinske Medicinsk endokrinologi eller medicinske
Geriatri eller alderdommens sygdomme Geriatri eller alderdommens sygdomme
Hæmatologi eller blodsygdomme Hæmatologi eller blodsygdomme
Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Underskrift og/eller stempel: Underskrift og/eller stempel:
vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att direkt vända sig till delgivningsmannen eller genom att återsända vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att direkt vända sig till delgivningsmannen eller genom att återsända
Underskrift och/eller stämpel: Underskrift och/eller stämpel:

DE Wörter ähnlich wie vare sig...eller

SV Wörter ähnlich wie vare sig...eller