utvecklas till (Verb)

1

werden (v)

bli
2
bli
3
bli