Gesuchter Begriff uppstå hat 10 Ergebnisse
SV Schwedisch DE Deutsch
uppstå (v)
 • uppstådd
aufkommen (v)
 • aufgekommen
 • kommst auf
 • kommen auf
 • kamst auf
 • kamen auf
 • komm(e) auf
uppstå (v) [uppkomma] Ausgang nehmen (v) [uppkomma]
uppstå (v)
 • uppstådd
entstehen (v)
 • entstanden
 • entstehst
 • entstehen
 • entstand(e)st
 • entstanden
 • entsteh(e)
uppstå (v) [uppkomma]
 • uppstådd
entstehen (v) [uppkomma]
 • entstanden
 • entstehst
 • entstehen
 • entstand(e)st
 • entstanden
 • entsteh(e)
uppstå (v) [uppkomma] seinen Ausgang nehmen (v) [uppkomma]
SV Schwedisch DE Deutsch
uppstå (v)
 • uppstådd
auferstehen (v)
 • auferstanden
 • erstehen auf
 • erstehst auf
 • erstand(e)st auf
 • erstanden auf
 • ersteh(e) auf
uppstå (v) [religion]
 • uppstådd
auferstehen (v) [religion]
 • auferstanden
 • erstehen auf
 • erstehst auf
 • erstand(e)st auf
 • erstanden auf
 • ersteh(e) auf
uppstå (v)
 • uppstådd
hervorgehen (v)
 • hervorgegangen
 • gehen hervor
 • gehst hervor
 • gingen hervor
 • gingst hervor
 • geh(e) hervor
uppstå (v)
 • uppstådd
erstehen (v)
 • erstanden
 • erstehen
 • erstehst
 • erstanden
 • erstand(e)st
 • ersteh(e)
uppstå (v)
 • uppstådd
heraufkommen (v)
 • heraufgekommen
 • kommen herauf
 • kommst herauf
 • kamen herauf
 • kamst herauf
 • komm(e) herauf

Schwedisch Deutsch Übersetzungen

SV Synonyme für uppstå DE Übersetzungen
medföra [ge till resultat] holen
bli följden [ge till resultat] nachfolgen
leda till [ge till resultat] mit sich bringen
uppkomma [ge till resultat] aufkommen
utfalla [ge till resultat] ausfallen
avlöpa [ge till resultat] abwickeln (sich)
resultera [ge till resultat] resultieren
komma till [alstras] verwirklichen
alstra [alstras] hervorbringen
uppnå [övergå till] erlangen
utvecklas till [övergå till] verändern (sich)
fylla [övergå till] füllen
bli [övergå till] werden
börja [uppkomma] beginnen
inträda [uppkomma] betreten
bryta ut [uppkomma] ausklammern
visa sig [uppkomma] zeigen
ha sitt ursprung i [uppkomma] entspringen
härröra från [uppkomma] zurückgehen
sprida sig [uppkomma] zerstreuen