uppsåtlig (Adjektiv)

1
avsikt
2

mutwillig (a)

avsikt
3

extra (a)

avsikt