upprätthålla (Verb)

1
ansträngning, mentalt tillstånd
2

aushalten (v)

ansträngning, mentalt tillstånd
3

behalten (v)

förbindelser
rätt
5
förbindelser
6
lagar
lagar
8

ausharren (v)

mentalt tillstånd