Gesuchter Begriff ungewöhnlich für die Jahreszeit hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
ungewöhnlich für die Jahreszeit (a) [Wetter] ovanlig för årstiden (a) [Wetter]

DE SV Übersetzungen für ungewöhnlich

ungewöhnlich (a) [abnorm] onormal (a) [abnorm]
ungewöhnlich (adj n) [not conforming to rule or system] onormal (adj n) [not conforming to rule or system]
ungewöhnlich (a) [abnorm] abnorm (a) [abnorm]
ungewöhnlich (a) [abnorm] oregelbunden (a) [abnorm]
ungewöhnlich (a) [abnorm] ovanlig (a) [abnorm]
ungewöhnlich (a) [außergewöhnlich] ovanlig (a) [außergewöhnlich]
ungewöhnlich (adj) [unlike what is expected; differing in some way from the norm] ovanlig (adj) [unlike what is expected; differing in some way from the norm]
ungewöhnlich (a) [abnorm] inkonsekvent (a) [abnorm]
ungewöhnlich (adj n) [distinguished by a unique or unusual quality] speciell (adj n) [distinguished by a unique or unusual quality]
ungewöhnlich (a) [außergewöhnlich] utomordentlig (a) [außergewöhnlich]

DE SV Übersetzungen für für

für (n) [Folge] för (n) [Folge]
für (n) [gerichtet] till (n) [gerichtet]
für (n) [gegen] mot (n) [gegen]
für (o) [allgemein] till (o) [allgemein]
für (n) [gerichtet] åt (n) [gerichtet]
für (n) [gerichtet] för (n) [gerichtet]
für (n) [Leistung] för (n) [Leistung]
für (o) [Verhältniswort] för (o) [Verhältniswort]
für (n) [Zweck] för (n) [Zweck]
für (o) [allgemein] för (o) [allgemein]

DE SV Übersetzungen für die

die (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] som (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
die (o) [Relativpron. - Subjekt - Pl.] som (o) [Relativpron. - Subjekt - Pl.]
die (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] som (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
die (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Pl.] som (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Pl.]
die (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.] som (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.]
die (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.] som (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.]
die (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun] som (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun]
die (pronoun) [relative pronoun] som (pronoun) [relative pronoun]
die (conj determiner pronoun adv) [which] som (conj determiner pronoun adv) [which]
die (pronoun n) [who (relative pronoun)] som (pronoun n) [who (relative pronoun)]

DE SV Übersetzungen für jahreszeit

Jahreszeit (n) [polar] {f} årstid (n) [polar] (u)
Jahreszeit (n) [Periode] {f} årstid (n) [Periode] (u)
Jahreszeit (n v) [quarter of a year] {f} årstid (n v) [quarter of a year] (u)
Jahreszeit {f} Säsong
DE Phrasen mit ungewöhnlich für die jahreszeit SV Übersetzungen
Die Stichproben müssen für das jeweilige Gebiet und die jeweilige Jahreszeit repräsentativ sein. De prov som tas skall vara representativa för varje region och säsong.
Ungewöhnlich niedrige Angebote Onormalt låga anbud
Angemessene Hell/Dunkel-Perioden sollten für jede Spezies entsprechend ihres Lebensstadiums und der Jahreszeit vorgesehen werden. Ljus/mörker-cykeln bör anpassas efter art, livsstadium och tid på året.
Die Stichproben müssen für das jeweilige Gebiet und die Jahreszeit repräsentativ sein. De prover som tas skall vara representativa för varje region och säsong.
Jahreszeit Årstid
oder [II.2.5.1. Sie wurden zu einer Jahreszeit, in der das Blauzungenvirus nicht auftritt, in einem aufgrund der Jahreszeit virusfreien Gebiet gehalten.] eller [II.2.5.1. Djuren har under en årstidsbetingat blåtungevirusfri period hållits i ett årstidsbetingat virusfritt område.]
oder [II.2.5.1. Sie wurden zu einer Jahreszeit, in der das Blauzungenvirus nicht auftritt, in einem aufgrund der Jahreszeit virusfreien Gebiet gehalten.] eller [II.2.5.1. Djuren har under en årstidsbetingad blåtungevirusfri period hållits i ett årstidsbetingat virusfritt område.]
oder [II.2.5.1. Sie wurden zu einer Jahreszeit, in der das Blauzungenvirus nicht auftritt, in einem aufgrund der Jahreszeit virusfreien Gebiet gehalten.] eller [II.2.5.1 Djuren har under en årstidsbetingad blåtungevirusfri period hållits i ett årstidsbetingat virusfritt område.]
Können keine Daten für verschiedene Jahreszeiten eingegeben werden, so geben Sie Daten für die wichtigste Jahreszeit ein (Sammlung oder Überwinterung). Om det inte är möjligt att ange uppgifter för olika säsonger, ange uppgifter för den viktigaste (antingen övervintring eller koncentration).
Gründe für die Ablehnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote; Skälen till att anbud som befunnits onormalt låga har förkastats.
den Zeitraum der Datenerhebung (Jahr, Jahreszeit, Monat usw.); Datainsamlingens tidsperiod (år, årstid, månad osv.).
Artikel 69: Ungewöhnlich niedrige Angebote Artikel 69: Onormalt låga anbud
die Gründe für die Ablehnung von Angeboten, die für ungewöhnlich niedrig befunden wurden; Skälen till att anbud som befunnits onormalt låga har förkastats.
Artikel 84: Ungewöhnlich niedrige Angebote Artikel 84: Onormalt låga anbud
oder [II.2.5.1. Sie wurden zu einer Jahreszeit, in der das Blauzungenvirus nicht auftritt, in einem aufgrund der Jahreszeit virusfreien Gebiet gehalten;] eller [II.2.5.1 Djuren har under en årstidsbetingat blåtungevirusfri period hållits i ett årstidsbetingat virusfritt område.]
4 (eine Probe pro Jahreszeit) 4 (ett prov per säsong)
Ungewöhnlich niedrige Angebote Onormalt låga anbud
Ungewöhnlich niedrige Angebote − Onormalt låga anbud
d) die Gründe für die Ablehnung ungewöhnlich niedriger Angebote; d) Skälen för att avvisa anbud som bedömts vara onormalt låga.
d) die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten; d) Skälen till att anbud som befunnits onormalt låga har förkastats.
d) die Gründe für die Ablehnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote; d) Skälen till att anbud som bedömts vara onormalt låga förkastats.
Ist das nicht ungewöhnlich für eine demokratische Institution? Är det inte lite märkligt när det rör sig om en demokratisk institution?
– nach der Tageszeit, der Tageskategorie oder der Jahreszeit, sofern – tidpunkten på dagen, typ av dag eller årstid, förutsatt att
Ihr Sprecher hält die Ausdrucksweise für „ungewöhnlich“. Hennes talesman anser att Khadaffis sätt att uttrycka sig var ”ovanligt”.
Gerade diese Jahreszeit ist auch für die Landwirtschaft von besonderer Bedeutung. Den här årstiden är särskilt viktig för jordbruket.
In Italien leiden die Bienen sehr stark unter den ungewöhnlich lange andauernden Regenfällen und den sinkenden Temperaturen des letzten Monats, die sehr weit unter dem für diese Jahreszeit typischen Durchschnitt liegen. I Italien har biarbetet bestämt hindrats av förra månadens oupphörliga regnande och låga temperaturer, som har legat mycket under de normala för årstiden.
Zudem fallen die genehmigten Monate in die für die Fortpflanzung der Art wichtigste Jahreszeit. De månader då fiske skulle tillåtas är dessutom en period av största betydelse för artens fortplantning.
die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten; Skälen till att anbud som befunnits onormalt låga har förkastats.
die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten; Skälen för att anbud som bedömts vara onormalt låga förkastats.
5 das Einsatzgebiet und gegebenenfalls die Jahreszeit, für die ein bestimmter Wert der kennzeichnenden Wellenhöhe (H 5 det trafikområde och, om tillämpligt, den del av året för vilka ett specifikt värde på den signifikanta våghöjden (h