undersöka grundligt (Verb)

1
avsikt
2
undersökning
3

ermitteln (v)

avsikt
4
undersökning
undersökning
avsikt