Gesuchter Begriff Tüll hat 13 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
Tüll (n) [Textilien] {m} tyll (n) {n} [Textilien]
DE Phrasen mit tull SV Übersetzungen
Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer… till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats.
Schwedisch Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004. svenska Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.
Schwedisch Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005. på svenska Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005.
Schwedisch Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)“ På svenska Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)”
Schwedisch Tull … – Förordning (EG) nr …/… på svenska Tull … – Förordning (EG) nr …/…
Schwedisch: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. på svenska: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats.
In schwedisch: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95) på svenska: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)
Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)“ Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)”
Schwedisch Tull … – Förordning (EG) nr …/…“ På svenska Tull … – Förordning (EG) nr …/…”
In Schwedisch Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008) på svenska Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)
- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga I i förordning (EG) nr 1440/95). - Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga I i förordning (EG) nr 1440/95).
- Tull begränsad till 4 % procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95). - Tull begränsad till 4 % (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 och senare förordningar om årliga tullkvoter).
- Tull begränsad till 10 % procent (tillämpning av bilaga III i förordning (EG) nr 1440/95). - Tull begränsad till 10 % (tillämpning av bilaga III i förordning (EG) nr 1440/95 och senare förordningar om årliga tullkvoter).
- Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV, punkt A, i förordning (EG) nr 1440/95). - Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV A i förordning (EG) nr 1440/95 och senare förordningar om årliga tullkvoter).
- Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV, punkt B, i förordning (EG) nr 1440/95). - Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV B i förordning (EG) nr 1440/95 och senare förordningar om årliga tullkvoter).
- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95) - Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)
- Tull begränsad till 10 % (tillämpning av bilaga IV, punkt A, i förordning (EG) nr 1440/95).%quot% - Tull begränsad till 10 % (tillämpning av bilaga IV, punkt A, i förordning (EG) nr 1440/95)%quot%.
- %quot%Tull . . . % - Förordning (EG) nr 2125/95%quot%. - %quot%Tull . . . % - Förordning (EG) nr 2125/95%quot%.
- Nedsättning av tull med 250 ecu/ton (Förordning (EG) nr 2131/96). - Nedsättning av tull med 250 ecu/ton (Förordning (EG) nr 2131/96).
- Tull fastställd genom förordning (EG) nr 906/98%quot%. - Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 906/98
Tull fastställd genom förordning (EG) nr 2798/1999%quot%. Tull fastställd genom förordning (EG) nr 2798/1999%quot%.
Tull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG%quot%. Tull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG%quot%
- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95). - Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95).
- Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer ... till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats .../100 kg har betalats. Redan avskriven licens. - Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer ... till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats .../100 kg har betalats. Redan avskriven licens.
- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av del 1 i bilagan till förordning (EG) nr 2808/2000 och i senare förordningar om årliga tullkvoter).%quot% - Tull begränsad till noll procent (tillämpning av del 1 i bilagan till förordning (EG) nr 2808/2000 och i senare förordningar om årliga tullkvoter).%quot%
- Tull begränsad till 10 % (tillämpning av del 3 i bilagan till förordning (EG) nr 2808/2000 och i senare förordningar om årliga tullkvoter)%quot%. - Tull begränsad till 10 % (tillämpning av del 3 i bilagan till förordning (EG) nr 2808/2000 och i senare förordningar om årliga tullkvoter)%quot%.
- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av del 4 i bilagan till förordning (EG) nr 2808/2000 och i senare förordningar om årliga tullkvoter)%quot%. - Tull begränsad till noll procent (tillämpning av del 4 i bilagan till förordning (EG) nr 2808/2000 och i senare förordningar om årliga tullkvoter)%quot%.
- Tull ... % - Förordning (EG) nr 2125/95.%quot% - Tull ... % - Förordning (EG) nr 2125/95.%quot%.
SV Schwedisch DE Deutsch
tull (n) [trafik] (u) Gebühr (n) {f} [trafik]
tull (n) (u) Zoll (n) {m}
tull (n) [allmän] (u) Zoll (n) {m} [allmän]
tull (n) [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit] (u) Zoll (n) {m} [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit]
tull (n) [skatt] (u) Zoll (n) {m} [skatt]
tull (n) [tax; tariff] (u) Zoll (n) {m} [tax; tariff]
tull (n) [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit] (u) Zollamt (n) {n} [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit]
tull (n) (u) Maut (n) {f}
tull (u) Zollerhebung
tull (u) Zollgebühren
tull (n) [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit] (u) Zollhaus (n) {n} [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit] (n)
tull (n) [tax; tariff] (u) Einfuhrsteuer (n) [tax; tariff] (n)

Schwedisch Deutsch Übersetzungen

SV Synonyme für tull DE Übersetzungen
bidrag [skatt] n дан (n)
tionde [skatt] (u десе́ти (adj n)
accis [skatt] (u акциз (n)
avgift [skatt] (u възнаграждение (n)
andel [skatt] (u контингент (n adj)
skatt [införselkontroll] (u съкровище (săkrovište)
tullstation [tullhus] ми́тница (n)