tryckning (Nomen)

1

Kniff (n)

hand
2

Drucken (n)

allmän