trotsa (Verb)

1

trotzen (v)

fara, motsätta sig, utmaning
2
motsätta sig
3

begegnen (v)

möta
möta
möta
möta
system