Gesuchter Begriff Trey VD hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch SV Schwedisch
Trey VD Trey

DE SV Übersetzungen für trey

DE Phrasen mit trey vd SV Übersetzungen
Masse der in einer Aliquote (vD = massan av ämne som uppmätts i ett delprov vD
e-VD: elektronisches Verwaltungsdokument e-AD: elektroniskt administrativt dokument
Kopfdaten des e-VD e-AD rubrik
Datum und Uhrzeit der Validierung des e-VD Datum och tidpunkt för godkännande av e-AD
Kennzeichen für nachträgliche Vorlage des e-VD Markering för uppskjutet inlämnande
POSITIONSDATEN e-VD e-AD:s huvuddel
POSITIONSDATEN e-VD e-AD huvuddel
BEFÖRDERUNG VERBRAUCHSTEUERPFLICHTIGER WAREN: e-VD e-AD för FLYTTNING AV PUNKTSKATTEBELAGDA VAROR
e-VD Aktualisierung Uppdatering av e-AD
e-VD: Aufteilung Uppdelning av e-AD
Geben Sie den ARC des aufzuteilenden e-VD an. Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska delas upp.
ANGABEN ZUR AUFTEILUNG DES e-VD Upplysningar om uppdelning av e-AD
Geben Sie die Ordnungsnummer des e-VD an. Ange löpnummer för e-AD.
Doppeltes e-VD Dubblett e-AD
Anzugeben ist die Vorgangsnummer des e-VD. Ange löpnummer för e-AD
e-VD elektronisches Verwaltungsdokument; e-AD elektroniskt administrativt dokument.
7 Anfrage zum Abruf einer Liste von e-VD 7 Begäran om inhämtning av förteckning över e-AD
ANFRAGE E-VD-LISTE BEGÄRAN OM FÖRTECKNING ÖVER E-AD
44 Warenmenge (in Positionsdaten e-VD) 44 Varukvantitet (i en e-AD-huvuddel)
22 Warnhinweis oder Ablehnung des e-VD — Gründe 22 Orsaker till varningsangivelse för eller avvisande av e-AD
Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren: e-VD e-AD för flyttning av punktskattebelagda varor
im Entwurf des e-VD: Datengruppe entfällt. gäller inte datagruppen för det preliminära e-AD.
Positionsdaten e-VD e-AD huvuddel
Angaben zur Aufteilung des e-VD Upplysningar om uppdelning av e-AD
Bei der Aufteilung wird das betreffende e-VD vollständig durch zwei oder mehrere neue e-VD ersetzt. Uppdelning sker genom att helt ersätta de berörda e-AD med två eller flera nya.
Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger waren: e-VD e-AD för flyttning av punktskattebelagda varor
Anzugeben ist der ARC des e-VD. Ange den administrativa referenskoden för e-AD.
Anzugeben ist die Ordnungsnummer des e-VD. Ange löpnummer för e-AD.
(vd) gegebenenfalls Kategorie des Zwecks der Überweisung (vd) Kategori för avsikten med betalningen, om sådan finns.