DE Phrasen mit träffa samman SV Übersetzungen
Der Eintrag „Uthman, Omar Mahmoud (auch bekannt als Al-Filistini, Abu Qatada; auch bekannt als Takfiri, Abu Umr; auch bekannt als Abu Umar, Abu Omar; auch bekannt als Uthman, Al-Samman; auch bekannt als Umar, Abu Umar; auch bekannt als Uthman, Umar; auch bekannt als Abu Ismail), London, England; geboren am 30.12.1960 oder 13.12.1960“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung: Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Uthman, Omar Mahmoud (alias Al-Filistini, Abu Qatada; alias Takfiri, Abu Umr; alias Abu Umar, Abu Omar; alias Uthman, Al-Samman; alias Umar, Abu Umar; alias Uthman, Umar; alias Abu Ismail), London, Förenade kungariket; född den 30 december 1960 eller den 13 december 1960.” ersättas med följande:
„Uthman Omar Mahmoud (alias (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail). ”Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail).
„Uthman Omar Mahmoud (auch: a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, h) Abu Ismail). ”Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail).
Unter „Natürliche Personen“ erhält der Eintrag „Uthman Omar Mahmoud (auch: a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, h) Abu Ismail). Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail).
„Omar Mahmoud Uthman (auch: a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, h) Abu Ismail). ”Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail).
„(auch: a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed,“ ”(alias a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed,”
„(auch: a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman,“. ”(alias a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman,”.
Der Eintrag „Omar Mahmoud Uthman (auch: a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, h) Abu Ismail). Geburtsdatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Geburtsort: Bethlehem, Westjordanland, Palästinensische Gebiete. Staatsangehörigkeit: jordanisch. Anschrift: Vereinigtes Königreich (seit 1993). Weitere Angaben: von Oktober 2002 bis März 2005 und von August 2005 bis Juni 2008 im Vereinigten Königreich in Haft; seit Dezember 2008 im Vereinigten Königreich in Haft (Stand: März 2009). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 17.10.2001.“ unter „Natürliche Personen“ wird durch folgenden Eintrag ersetzt: Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail). Född a) den 30 december 1960, b) den 13 december 1960 i Betlehem, Västbanken, de palestinska territorierna. Jordansk medborgare. Adress: Förenade kungariket (sedan 1993). Övriga upplysningar: frihetsberövad i Förenade kungariket mellan oktober 2002 och mars 2005 samt mellan augusti 2005 och juni 2008. Frihetsberövad i Förenade kungariket sedan december 2008 (i mars 2009). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001” ersättas med följande:
„Omar Mahmoud Uthman (auch: a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, h) Abu Ismail). “ Geburtsdatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. ”Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar h) Abu Ismail). Född a) den 30 december 1960, b) den 13 december 1960 i Betlehem, Västbanken, de palestinska territorierna. Jordansk medborgare. Adress: Jordanien (sedan juli 2013). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.”
93. I detta fall innebar den rättsakt som omvandlade Vägaffärsverket från att ha varit en del av förvaltningen till att bli ett statligt företag att företaget var tvunget att överta hela arbetsstyrkan från det forna Vägverkets väganläggningsavdelning, trots att denna överdimensionerade styrka hindrade företaget från att bli lönsamt på en öppen marknad för vägplanering, vägbygge och vägunderhåll. Dessutom innebar rättsakten att Vägaffärsverket inte fick avskeda någon under övergångsperioden mellan 2001 och 2004. Kommissionen anser att detta kan utgöra ett strukturellt handikapp för Vägaffärsverket i jämförelse med dess privata konkurrenter. Dessutom anser kommissionen att den prioritering som Vägaffärsverkets anställda har för arbeten inom Vägförvaltningen direkt kan hänga samman med ett sådant handikapp, eftersom det utgör ett begränsat undantag från det förbud mot friställningar som påtvingats företaget. 93. I detta fall innebar den rättsakt som omvandlade Vägaffärsverket från att ha varit en del av förvaltningen till att bli ett statligt företag att företaget var tvunget att överta hela arbetsstyrkan från det forna Vägverkets väganläggningsavdelning, trots att denna överdimensionerade styrka hindrade företaget från att bli lönsamt på en öppen marknad för vägplanering, vägbygge och vägunderhåll. Dessutom innebar rättsakten att Vägaffärsverket inte fick avskeda någon under övergångsperioden mellan 2001 och 2004. Kommissionen anser att detta kan utgöra ett strukturellt handikapp för Vägaffärsverket i jämförelse med dess privata konkurrenter. Dessutom anser kommissionen att den prioritering som Vägaffärsverkets anställda har för arbeten inom Vägförvaltningen direkt kan hänga samman med ett sådant handikapp, eftersom det utgör ett begränsat undantag från det förbud mot friställningar som påtvingats företaget.
129. Vad gäller de särskilda skattevillkoren och undantaget från konkurslagstiftningen noterar kommissionen först och främst att de inte är tidsbegränsade utan hänger samman med den rättsliga statusen för statliga affärsverk. 129. Vad gäller de särskilda skattevillkoren och undantaget från konkurslagstiftningen noterar kommissionen först och främst att de inte är tidsbegränsade utan hänger samman med den rättsliga statusen för statliga affärsverk.

SV Wörter ähnlich wie träffa samman