Gesuchter Begriff tot hat 10 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
tot (a) [nicht (mehr) lebend] död (a) [nicht (mehr) lebend]
tot (a) [Person] död (a) [Person]
tot (a) [Sprache] död (a) [Sprache]
tot (a) [Stadt] död (a) [Stadt]
tot (a) [allgemein] död (a) [allgemein]
DE Deutsch SV Schwedisch
tot (adj n adv v) [no longer alive] död (adj n adv v) [no longer alive]
tot (a) [Person] avliden (a) [Person]
tot (a) [Person] bortgången (a) [Person]
tot (a) [Person] hädangången (a) [Person]
tot (adj) [lifeless; dead] livlös (adj) [lifeless; dead]
DE Phrasen mit tot SV Übersetzungen
Tenm. houdb. tot oder THT [1] Tenm. houdb. tot eller THT [1]
Tot Död
in niederländischer Sprache: ‚te gebruiken tot‘, På nederländska: ’te gebruiken tot’,
Ungarisch AKCS/TOT-termék: På ungerska AKCS/TOT-termék:
tot in der Eischale liegendes Geflügel; fjäderfä som dött i äggen före kläckning.
Tot-P Total mängd reducerat svavel.
- Ten minste houdbaar tot . . ., - Ten minste houdbaar tot...,
%quot%te gebruiken tot%quot%; %quot%te gebruiken tot%quot%,
- Invoerrecht beperkt tot 10 % (toepassing van deel 3 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2808/2000 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten) - Invoerrecht beperkt tot 10 % (toepassing van deel 3 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2808/2000 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
4.2.3. Overwegingen met betrekking tot de reddingslening 4.2.3. Overwegingen met betrekking tot de reddingslening
v) Uitgaven met betrekking tot 2004 v) Uitgaven met betrekking tot 2004
- Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van deel 1 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2808/2000 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten) - Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van deel 1 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2808/2000 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelasting Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelasting
Rechtsgrundlage : Voorstel tot wijziging van wet inkomensbelasting 2001 (FIA) Rättslig grund : Voorstel tot wijziging van wet inkomensbelasting 2001 (FIA)
Und wenn die Verfassung nun tot ist ? Är konstitutionen nere för räkning?
Seiner Überzeugung nach sei der Verfassungsentwurf nicht tot. - Ett tredje världskrig får inte startas av en rad teckningar.
Andreas MÖLZER (FPÖ) nannte es erstaunlich, "mit welcher Kreativität man versucht, die tot geglaubte und auch tot gesagte EU-Verfassung immer wieder zu reanimieren". Angela Merkel frågar sig om det räcker med att ändra terminologin samtidigt som man behåller den juridiska substansen.
Andreas MÖLZER (FPÖ) nannte es erstaunlich, "mit welcher Kreativität man versucht, die tot geglaubte und auch tot gesagte EU-Verfassung immer wieder zu reanimieren". Kanske kan man stryka symbolerna säger man, men det lutar mot ett Europas förenta stater i alla fall.
...tot oder krank (lacht). Död eller sjuk. [skratt]
Dieser Vertrag ist tot! Detta fördrag är icke mer!
Andere werden tot geboren. Andra är dödfödda.
Betrifft: Tot von 61 Schiffsflüchtlingen im Mittelmeer im März 2011 Angående: De 61 båtflyktingar som omkom i Medelhavet i mars 2011
Beide Säuglinge kamen tot zur Welt. Båda kutarna föddes döda.
Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
DE Synonyme für tot SV Übersetzungen
hingestreckt [leblos] framstupa
atemlos [leblos] andfådd
leer [nichts sagend] tom
platt [nichts sagend] punkterad
farblos [nichts sagend] färglös
oberflächlich [nichts sagend] ytlig
unbedeutend [nichts sagend] små-
hohl [nichts sagend] ihålig
trivial [nichts sagend] trivial
blass [nichts sagend] blek
öde [nichts sagend] dyster
simpel [nichts sagend] simpel
banal [nichts sagend] banal
inhaltslos [nichts sagend] innehållslös
seicht [nichts sagend] grund (u)
ausdruckslos [nichts sagend] uttryckslös
geistlos [nichts sagend] obegåvad
ausdrucksleer [nichts sagend] oberörd
entseelt [nichts sagend] livlös
unartikuliert [nichts sagend] oartikulerat