titta på (Verb)

1
uppmärksamhet
2

schauen (v)

television
3

sehen (v)

television
4

zuschauen (v)

blick