tillverkning (Nomen)

1

Leistung (n)

industri
2
fabrikation
3
fabrikation, industri
4
industri