till (Nomen)

1

bis (n)

until, till och med, plats, nå ända till
2

in Richtung (prep adj)

in the direction of
3

zwecks (prep adj)

for the purpose of
4

um ... zu (o)

avsikt
5

um (prep adj)

for the purpose of
6

vor (o)

tid
7

in (particle prep adv)

in the direction of, and arriving at
8

für (prep adj)

for the purpose of, allmän
9

noch (v n adv conj)

in addition
10

an (o)

riktning