DE Phrasen mit tempel des vespasian und des titus SV Übersetzungen
Dunkle Weichschildkröte, Tempel-Weichschildkröte Aspideretes hurum (I)
Dunkle Weichschildkröte, Tempel-Weichschildkröte Bengalisk lädersköldpadda
Maluleke, Titus; Stellvertretender Minister für Bildung, Sport und Kultur. Maluleke, Titus. Biträdande minister för utbildning, sport och kultur.
Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna
Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna Generalmajor vid flygvapnet, Matebeleland South.
Tempel tempel
Die Bedeutung des Tempels und seine Ähnlichkeit mit dem Tempel der Geflügelten Nike wird von allen Reisenden der Antike und späterer Epochen betont. Omnämnanden om templets betydelse och om dess likhet med den obevingade segergudinnan Nikes tempel finner man i skildringar från alla resenärer under antik och senare tid.
Corlăţean Titus Corlăţean Titus
Titus Corlăţean hat schriftlich seinen Rücktritt als Mitglied des Europäischen Parlaments mit Wirkung vom 09.03.2007 mitgeteilt. Titus Corlăţean hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 9 mars 2007.
Die zuständigen rumänischen Behörden haben die Benennung von Vasile Puşcaş mit Wirkung vom 09.03.2007 anstelle von Titus Corlăţean zum Mitglied des Europäischen Parlaments mitgeteilt. Behöriga rumänska myndigheter hade meddelat att Vasile Puşcaş utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Titus Corlăţean med verkan från och med den 9 mars 2007.
CORLĂŢEAN Titus CORLĂŢEAN Titus
Titus Corlăţean Titus Corlăţean
Titus Corlăţean * Titus Corlăţean *
Titus Corlăţean anstelle von Titus Corlăţean i stället för
Titus Corlăţean , Titus Corlăţean ,
Titus Corlăţean und Titus Corlăţean och
Titus Corlăţean . Titus Corlăţean .
von Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (Nr. 0440/2008); från Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (nr 0440/2008);
Titus Corlăţean (PSE) Titus Corlăţean (PSE)
Titus Corlăţean (Verfasser der JURI-Stellungnahme), Titus Corlăţean (föredragande av yttrande från utskottet JURI),
Betrifft: Modenschau mit halbnackten Models in einem christlichen Tempel in Istanbul Angående: Modevisning med halvnakna modeller i ett kristet tempel i Istanbul
Nach der Zuweisung des Grundstücks für den neuen Hindutempel wurde der ursprüngliche Tempel abgerissen. Efter att mark för det nya hinduiska templet hade anvisats revs det ursprungliga templet.
von Titus Corlăţean (PSE) från Titus Corlăţean (PSE)
Diese Anlage soll nur wenige Kilometer vom Tal der Tempel von Agrigent, einem UNESCO-Welterbe, entstehen. Uppförandet skulle ske bara några kilometer från Tempeldalen i Agrigent, ett världsarv som skyddas av Unesco.
Die Mönche wurden verprügelt, und ihr Tempel wurde geplündert. Munkarna misshandlades och deras tempel plundrades.
unter Hinweis auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 15. Juni 1962 in der Rechtssache betreffend den Tempel von Preah Vihear (Kambodscha gegen Thailand), med beaktande av Internationella domstolens beslut av den 15 juni 1962 i målet om templet Preah Vihear (Kambodja mot Thailand),
"Die EU ist zwar kein Supermarkt, aber auch kein Tempel." En annan viktig aspekt är att säkerställa en effektiv press- och informationspolitik vad gäller jämställdhet.
"Die EU ist zwar kein Supermarkt, aber auch kein Tempel." Ett sådant agerande borde ju inte bestraffas.

DE Wörter ähnlich wie tempel des vespasian und des titus

SV Wörter ähnlich wie tempel des vespasian und des titus