Gesuchter Begriff Teller hat 7 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
Teller (n) {m} tallrik (n) (u)
Teller (n) [Küchengeräte] {m} tallrik (n) [Küchengeräte] (u)
Teller (n) [Menge] {m} tallrik (n) [Menge] (u)
Teller (n v) [vessel for holding/serving food] {m} fat (n v) {n} [vessel for holding/serving food]
Teller [Küchengeräte] {m} tallrik [Küchengeräte] (u)
DE Deutsch SV Schwedisch
Teller [Menge] {m} tallrik [Menge] (u)
Teller (n v) [vessel for holding/serving food] {m} tallrik (n v) [vessel for holding/serving food] (u)
DE Phrasen mit teller SV Übersetzungen
Portionspackungen und Einwegtassen, teller und besteck dürfen weder für das Frühstück noch für sonstige Mahlzeiten verwendet werden. Enportionsförpackningar och engångsmuggar, engångstallrikar och engångsbestick skall inte användas vid frukostservering eller andra matserveringstillfällen.
Bei der Prüfung kann Steingut, d. h. Geschirr oder Teller gespült werden, es kann aber auch ein Prüfverfahren verwendet werden, bei dem kein Steingut gespült wird. Diskningen kan göras för hand eller i maskin och med eller utan porslin (t.ex. fat eller tallrikar).
Tabletts, Schüsseln, Teller, Tassen, Becher und ähnliche Waren, aus Papier oder Pappe Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp
Tabletts, Schüsseln und Teller Brickor, fat och tallrikar
Teller Tallrikar
Einwegbesteck und -teller Engånsgbestick och -tallrikar
Schalterpersonal-Recyclinggeräte („teller assistant recycling machines, TARMs“) Sedelsorteringsmaskiner med återvinningsfunktion (TARM)
Schalterpersonal-Geräte („teller assistant machines, TAMs“) Sedelsorteringsmaskiner (TAM)
CPA 17.22.13: Tabletts, Schüsseln, Teller, Tassen, Becher und ähnliche Waren, aus Papier oder Pappe CPA 17.22.13: Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp
Automated Teller Machine (Geldautomaten). Bankomat.
ATM: Abkürzung für „Automated Teller Machine“ (Bargeldautomat). ATM är förkortning för Automated Teller Machine.
Anzahl der von Kreditinstituten betriebenen Geldausgabeautomaten (‚Automated Teller Machines, ATMs‘) Antal sedelautomater som kreditinstitut ansvarar för
Anzahl der Schalterpersonal-Recyclinggeräte (‚Teller Assistant Recycling Machines, TARMs‘), die als kundenbediente Automaten in Betrieb sind Antal sedelsorteringsmaskiner med återvinningsfunktion (TARM) som används som kundstyrda maskiner
Anzahl der Schalterpersonal-Geräte (‚Teller Assistant Machines, TAMs‘), die als kundenbediente Automaten in Betrieb sind Antal sedelsorteringsmaskiner (TAM) som används som kundstyrda maskiner
Anzahl der als kundenbediente Automaten in Betrieb befindlichen Schalterpersonal-Recyclinggeräte (‚Teller Assistant Recycling Machines‘) Antal sedelsorteringsmaskiner med återvinningsfunktion som används som kundstyrda maskiner
Tabletts, Schüsseln, Teller, Tassen, Becher und ähnl. Waren, aus Papier oder Pappe Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp
Schalterpersonal-Recyclinggeräte („teller assistant recycling machines, TARM“) Sedelsorteringsmaskiner med återvinningsfunktion (TARM)
Schalterpersonal-Geräte („teller assistant machines, TAM“) Sedelsorteringsmaskiner (TAM)
Maschinen zum Formpressen von Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe (einschließlich Eierkartons, Teller für Konfekt, Campinggeschirr, Spielzeug) Maskiner och apparater för formpressning av varor av pappersmassa, papper eller papp (inkl. äggkartonger, fat eller skålar för konfekt eller camping, leksaker)
flache Teller (z. B. Polystyrol oder Porzellan), mit dreistelligen Zufallscodes gekennzeichnet, släta fat (t.ex. styrenplast eller porslin) märkta med slumpmässiga tresiffriga koder,
0– Tabletts, Schüsseln, Teller, Tassen, Becher und ähnliche Waren, aus Papier oder Pappe 0– Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp
Debitkarten-Zugang zu jedem Netz von Bankautomaten (Automated Teller Machines — ATM), dem AIB angehört; tillg ång för betalkort till alla bankomatnätverk i Irland som AIB är medlem i,
Der europäische Verbraucher möchte auf seinem Teller kein Hähnchen haben, das mit chemischen Substanzen behandelt wurde, deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit nicht bekannt sind. Det råder ingen tvekan om att den europeiska konsumenten på sin tallrik inte vill se kycklingar som på kemisk väg desinficerats med ämnen, vars inverkan på människors hälsa är okänd.
Was auf den Feldern verboten ist, hat dennoch bereits seinen legalen Weg auf den Teller der Verbraucher gefunden. Det som är förbjudet på fälten är dock redan lagligt på konsumenternas bord.
Vor allem in Fischen, die auf dem Teller des Verbrauchers landen, ist Methylquecksilber enthalten. Denna förening ackumuleras i näringskedjan och hamnar för det mesta i fisk, som människan konsumerar.
"Die Menschen in Europa wollen kein Gift auf ihrem Teller" Starkare koppling till hälsofrågor
DE Synonyme für teller SV Übersetzungen
Becken [Schüssel] n Činele
Schale [Schüssel] f luščina (n v)
Gefäß [Schüssel] n vsebnik (n)
Platte [Schüssel] f Činele
Gedeck [] n (n Ovoj
Scheibe [Rad] f Šipa
Schüssel [Teller] f skleda {f}