DE Phrasen mit taks SV Übersetzungen
jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten; jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten
a) in Belgien: | i) Taxe annuelle sur les contrats d'assuranceii) Jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten | a) i Belgien: | i) Taxe annuelle sur les contrats d'assuranceii) Jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten |
Titel : Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les sociétés d'assurance/Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen Titel : Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les sociétés d'assurance/Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen

DE Wörter ähnlich wie taks