Gesuchter Begriff sterben hat 9 Ergebnisse
DE Deutsch SV Schwedisch
sterben (v) [intransitiv] (v) [intransitiv]
sterben (v) [Person] (v) [Person]
sterben (v) [Person] gå bort (v) [Person]
sterben (v n) [to stop living] gå bort (v n) [to stop living]
sterben (v) [to die] (v) [to die]
DE Deutsch SV Schwedisch
sterben (v n) [to stop living] (v n) [to stop living]
sterben (v) [Person]
 • gestorben
 • stirbst
 • sterben
 • starbst
 • starben
 • stirb
avlida (v) [Person]
 • avliden
sterben (v n) [to stop living]
 • gestorben
 • stirbst
 • sterben
 • starbst
 • starben
 • stirb
avlida (v n) [to stop living]
 • avliden
sterben (v) [Person]
 • gestorben
 • stirbst
 • sterben
 • starbst
 • starben
 • stirb
omkomma (v) [Person]
 • omkommen
DE Phrasen mit sterben SV Übersetzungen
möglichst wenige Tiere sterben und så att det resulterar i att så få djur som möjligt dör, samt
– 6,6 Millionen Kinder sterben jährlich an Unterernährung; - 6,6 miljoner barn dör varje år på grund av undernäring.
70.000 Frauen sterben jährlich an unsachgemäß vorgenommenen Abtreibungen. 70 000 kvinnor dör varje år på grund av osäkra aborter.
Behinderte Menschen sterben: Funktionshindrade dör
Jeden Monat sterben 150 000 Kinder an Malaria. Varje månad kommer 150 000 barn att dö på grund av malaria.
Einige von ihnen liegen im Sterben. Somliga av dem håller faktiskt på och dör.
Einige liegen sogar im Sterben. En del av dem är faktiskt döende.
Warum müssen so viele Menschen auf unseren Straßen sterben? Varför dör så många människor i trafiken?
Jährlich sterben 79.000 Menschen in der EU durch Passivrauchen Passiv rökning dödar 79 000 i EU varje år.
„In meinem Land sterben täglich 350 Menschen durch Rauchen. ”I mitt land dör 350 människor varje dag av tobaksrök.
Bienen-Sterben beunruhigt Europa-Abgeordnete Försvinnande bin på agendan
Jedes Jahr sterben Hunderte von Senegalesen im Atlantik. Vägen går från centrala Dakar utåt i landet.
Man solle nicht für Brüssel sterben müssen. Det fordras aktiva politiska åtgärder för att främja satsningar på mänskligt kapital.
Jedes Jahr sterben über 600 Flüchtlinge bei solchen Fluchtversuchen. Årligen dör över 600 flyktingar under sådana flyktförsök.
Für die gesamte Europäische Union wird die Anzahl von Personen, die durch Arbeitsunfälle sterben, auf durchschnittlich 5 720 geschätzt, weitere 159 000 sterben infolge von Berufskrankheiten. För Europeiska unionen som helhet beräknas att 5 720 människor omkommer per år genom arbetsolyckor och att ytterligare 159 000 dör av arbetsrelaterade sjukdomar.
Jeden Tag sterben 12 Menschen auf dieser Liste. Varje dag dör 12 personer på den listan.
Betrifft: Das langsame Sterben des Mittelmeeres Angående: Medelhavets långsamma död
Raucher sterben früher. Rökare dör i förtid.
Raucher sterben früher. Rökare har kortare livslängd.
Heute sterben Tausende von ungarischen Freiheitskämpfern für dieses Europa." Philippe HERZOG (GUE/NGL, F) ville ge PRODI ett stort tack för att han kallat pakten för dum och stod för det i denna debatt.
Heute sterben Tausende von ungarischen Freiheitskämpfern für dieses Europa." Vidare uttryckte han tacksamhet för den hjälpande hand som Europa visat.
8 000 Menschen sterben täglich an Aids . Hiv/aids dödar 8 000 människor varje dag.