stadig (Adjektiv | Nomen)

1

robust (a)

kropp
2
kropp
3

stämmig (a)

kropp
4

stark (adj adv)

capable of withstanding great physical force, kropp
5

fest (n)

position
6

stabil (a)

position
7

standfest (a)

uppförande
8
beskydd
beskydd
10

stramm (a)

kropp