stötande (Adjektiv)

1

boshaft (a)

uppförande
2

gehässig (a)

uppförande
3
anstötlig
4
anstötlig