stämma (Verb)

1

verklagen (v)

rättsvetenskap, to file a legal action
2

stimmen (v)

musik - instrument, to modify a musical instrument